Hírek, információk

Fájó szívvel búcsúzunk

Pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 76-ik évében elhunyt Dr. Cseh József PhD, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szaktekintélye, egykori osztályvezető főorvosa.   Hegyeshalomban látta meg a napvilágot 1948. december 3-án, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1980-tól dolgozott a Szent György Kórházban, főállásban az Onkológiai Osztályon, részmunkaidőben a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon.   Nemes kihívással bízták meg: fő feladatául kapta az intézményben akkor még nem létező onkológiai fekvőbeteg osztály megszervezését. Neki köszönhetően előbb elindulhattak a kúraszerű ambuláns kezelések, 2001-ben pedig az onkológiai fekvőbeteg ellátás.   Az ő nevéhez fűződik az 1993-ban megalakult Kézenfogva Onkológiai Klub, ő szervezte meg a Magyar Onkológusok Társasága Dunántúli Szekcióját.   Munkásságát Szent György Emlékéremmel, Onkopannon Emlékgyűrűvel ismerték el. Tagja volt a Magyar Onkológusok Társaságának, a Magyar Nőorvos Társaságnak, a MOT Gyógyszerterápiás Szekciójának. 2023-ban Pro Civitate díjat vehetett át Székesfehérvár ünnepi közgyűlésén. Számos tudományos cikk és angol nyelvű publikáció fűződik nevéhez.   Felmérte Fejér vármegye női populációjának HPV-fertőzöttségét; ez a munka képezte alapját PhD értekezésének. Téziseit 2012-ben megvédte és sikeres PhD doktori vizsgát tett.   2013-tól nyugdíjas éveit töltötte, de eközben is részt vett az Onkológiai Gondozó és a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály munkájában. 2020-tól pedig eredeti szakmáját a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon gyakorolta.   Nagyszerű és lelkiismeretes szakembert veszítettünk el személyében! Orvosok, szakdolgozók egyaránt felnéztek rá, a betegek tisztelték és szerették – nagy űrt hagy maga után!   „Adassék nékem annyi lelki erő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük." (Friedrich Oetinger)
 2024.05.21. 07:00

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztése

KÖZLEMÉNY   Újabb mérföldkőhöz érkezett a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztése: az elektromos, a gépész szerelvényezések és beépített bútorok elhelyezése zajlik, illetve az összekötő folyosó felújítása is a második üteméhez érkezett.   Az új tömbben befejeződtek a meleg- és hidegburkolások, valamint a kórtermi festési munkálatok, a lifteket is beépítették. A tervek szerint júliusban elkezdődnek az új épülettömbben az üzempróbák is. A délnyugati homlokzat kivételével a külső homlokzatok elnyerték végleges formájukat. Az összekötő folyosó rekonstrukciója keretében korszerű nyílászárókat építenek be úgy, hogy megtartják a jelenlegi acélszerkezetű tartóvázat és a festés mellett új hidegburkolat épül, kiépítésre kerül a hűtési és fűtési rendszer a teljes folyosón. A munkálatokat félpályás lezárás mellett végzi a kivitelező a zavartalan betegszállítás és kórházi logisztika biztosításával.   A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömbjében három osztály: a pulmonológiai, az onkológiai és az infektológiai osztály, valamint az azokhoz kapcsolódó ambulanciák kapnak majd helyet, amelynek eredményeként 112 ágyon zajlik majd az osztályokon az ellátás. A közel 6.000 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben 1-2 ágyas, akadálymentesített kórtermeket alakítunk ki, amelyek önálló vizesblokkal is rendelkeznek majd. Az épület kórházon belüli elhelyezkedése és a függőfolyosó lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a többi betegellátó egységgel.   A Modern Városok Programnak köszönhetően Magyarország kormánya közel 17 milliárd forint összegű támogatással teszi lehetővé a fejlesztés megvalósulását.   A következő mérföldkő az új tömb befejezéséhez elengedhetetlen útépítési, tereprendezési munkálatok, melyek előkészületei megkezdődtek. Megújulnak az útburkolatok és járdák. Új belső parkolót és egy hozzá tartozó parkot alakítanak ki, ahová nap és árnyéktűrő évelő virágokat, dísznövényeket, cserjéket és fákat ültetnek majd, továbbá folytatódik az összekötő folyosó felújítása.   Az új tömb tervezetten 2024. harmadik negyedévére, az összekötő folyosó pedig 2024. negyedik negyedévére készül el.   Székesfehérvár, 2024. május 08.      
 2024.05.08. 13:00

SZENT GYÖRGY NAP

Idén is megrendeztük a Szent György-napi ünnepséget! Hagyományosan minden évben ezen az eseményen mondunk köszönetet az intézményünk dolgozóinak áldozatos munkájáért és adjuk át a Szent György Emlékérmeket. Az ünnepi szónok az idei évben a Szent György Kórház belgyógyász, gasztroenterológus osztályvezető főorvosa, Prof. Dr. Izbéki Ferenc volt.   Örömünkre szolgál, hogy számos munkatársunk részesülhetett elismerésben! Idei díjazottjaink:   SZENT GYÖRGY EMLÉKÉREM: Prof. Dr. Izbéki Ferenc Dr. Joós Ibolya Dr. Tradler Evelyn Schulmann Csabáné   KIVÁLÓ KÓRHÁZI DOLGOZÓ: Frey-Egyed Boglárka Dr. Kissevichné Dr. Szakolczai Katalin Szabó János Farkasné Vancsura Ildikó Csizmadia Sándor Péterné Bakács Ágnes Szabóné Hajdú Katalin Pörgye Istvánné Kromperger János   KIVÁLÓ ÁPOLÓ: Dobai Csabáné Németh Gyöngyi Szahajdáné Machata Erika    Kiváló oktató: Erdődi Orsolya   Főigazgatói dicséretben részesült: Jankovicsné Vadászi Boglárka Dr. Gajdán László Herczog Zoltánné Vigh Tiborné Schmidtné Vasali Judit Nádasi Mariann Kajcsa Marianna   Szent György Kórházért Emlékéremmel köszöntük meg azoknak a vármegyei cégek vezetőinek a hathatós támogatását, akik a minőségi egészségügyi ellátás megvalósításához nyújtanak intézményünk számára hathatós és önzetlen segítséget már több éve!   Idei díjazottjaink: Dr. Móré Attila, az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. elnöke Kovács János, a Fehérvill-Ám Kft. ügyvezetője Szepesi György, a Gyurkamion Belföldi és Nemzetközi Fuvarozó Kft. ügyvezetője   Főorvosi kinevezést vehetett át: Dr. Eizler Kornélia Veronika, Pathológiai Osztály Dr. Zsidek Lajos, Traumatológiai Osztály Dr. Szemenyei Mónika, Reumatológiai Osztálya Dr. Bereczky Nándor, Radiológiai Osztály Dr. Király-Incze Enikő, Radiológiai Osztály Dr. Mátyus Mirtill, Pulmonológia Osztály Dr. Tóth Eszter, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály   Adjunktusi kinevezések: Dr. Kovács Miklós, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály Dr. Nagy Gabriella, Neurológiai osztály Dr. Lakatos Viktória, II. számú Belgyógyászati Osztály Dr. Arday-Janka Zsófia, Neurológiai Osztály Dr. Dehenes Katalin, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály   És végül, de nem utolsósorban a pályamunkák eredményei!   Szent György Napi Pályázatok: 1. hely: Dr. Rottler Máté 2. hely: Dr. Sándor Beatrix   Szent György Napi Pályamunka: 1. Erdélyi Nóra 2. Szakasits-Bardon Linda, Bakiné Hodovánszky Erika, Szabó Berta Katalin 3. Erdődi Orsolya 4. Donka Ibolya   Szeretettel gratulálunk minden kedves díjazottnak és köszönjük a Szent György Kórus közreműködését, akik az idei évben is színvonalas előadással emelték ünnepségünk fényét!
 2024.04.25. 08:00

Vissza a főoldalra