Integritás

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Kórház) elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint a szervezet integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében, valamint az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.

Ezen elvek, értékek védelme érdekében a Kórházban az integritás tanácsadó feladata annak támogatása, hogy a Kórház a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a jogszabályok által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelően működjön.

A Kórház működését érintő szervezeti integritást sértő eseménnyel (integritással, korrupcióval, valamint szabálytalanságokkal) kapcsolatos bejelentést a Kórház integritás tanácsadója részére személyesen, szóban, illetve írásban postai vagy elektronikus úton tehetik meg az alábbi elérhetőségeken azzal, hogy személyes történő bejelentés esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges. A postai úton benyújtott küldeményre kérjük írják rá, hogy „Integritás tanácsadó részére”.

A Kórház integritás tanácsadójának neve és elérhetőségei:

Név: dr. Werger Marianna

Beosztás: integritás tanácsadó

Telefon: 22/535-500/1561 mellék

E-mail: integritas@mail.fmkorhaz.hu

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. I. emelet

A bejelentés megtételéhez a letölthető adatlap alkalmazása javasolt.

A tevékenységet meghatározó fontosabb jogi normák: