Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Kórház) eleget téve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja a Kórház működése átláthatóságának, az intézmény elszámoltathatóságának növelése azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket és az etikai szempontból aggályos tevékenységeket észlelő és bejelentő szervezeten belüli vagy azon kívüli személyek bármely megtorlástól való védelmét biztosítja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő, attól független szervezeten belüli, jogellenes vagy jogellenesnek vélt magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, amelyet a Kórház a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

 

A Kórház bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetőségei:

Név:                           dr. Werger Marianna

Beosztás:                   integritás tanácsadó

Telefon:                     22/535-500/1561 mellék

E-mail:                       integritas@mail.fmkorhaz.hu

Levelezési cím:          8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. I. emelet

 

A bejelentés megtételéhez a letölthető adatlap alkalmazása javasolt.

 

A tevékenységet meghatározó fontosabb jogi normák: