• Közérdekű adatok
    ;

    Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Rövidített megnevezés: FMSZGYEOK

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: +36 22 535-500

Faxszám: +36 22 535-689

Központi elektronikus levélcím:  info@fmkorhaz.hu

A honlap URL-je: www.fmkorhaz.hu

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgató: Dr. Csernavölgyi István

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház adószáma: 15360025-2-07

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház bankszámlaszáma: 10029008-00294126

Igazgatóság

Osztályok 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.

Tel: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

e-mail: aeek@aeek.hu

honlap: www.aeek.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Jogszabályok

Adatvédelmi szabályzat

 

Közszolgáltatások: 

Közszolgáltatások megnevezése, részletes leírása, rendje és díjai

 

A szerv nyilvántartásai:

Pályázatok

Közérdekű adatigénylés szabályzata

Közzétételi listák 

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája: Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Az Állami számvevőszék ellenőrzései: Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

A működés eredményessége, teljesítmény: Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Működési statisztika: Nem áll rendelkezésre közérdekű adat.

Költségvetések, beszámolók:

Éves költségvetések: 2016. évi  költségvetés

Számviteli beszámolók: 2016. évi beszámoló

A költségvetés végrehajtása 

5 millió feletti éves nettó bevételi szerződések

Éves költségvetési beszámolók

Éves költségvetési tervek

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések:

A TIOP 2.2.4 pályázat önálló honlapja

A KDOP 5.2.1 pályázat önálló honlapja

A KEOP-4.10.0/K/14 pályázat önálló honlapja

A TIOP-226-12/1B pályázat önálló honlapja

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0054 pályázat önálló honlapja

A TIOP-2.2.8.A-15/1 pályázat önálló honlapja

Közbeszerzés

2016 évi közbeszerzési terv:  

2017 évi közbeszerzési terv 

Közbeszerzési összesítő 2016 

Összesített adatok a 2016-os beszámoló alapján:

Foglalkoztatottak összlétszáma: 2849 fő, havi átlag személyi juttatásaik: 618.308.721,-Ft

Vezetők létszáma: 77 fő, havi átlag személyi juttatásai: 38.118.992,-Ft

Szociális juttatásaik mértéke: 787.000,-Ft, mely tartalmazza a kórház által nyújtott étkezési támogatást, és az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulását.

Részletes információkat pdf formátumban a dokumentumtárból tud letölteni.

A dokumentumtárunk megnyitásához kattintson ide, vagy kattintson a Rólunk menü Dokumentumtár pontjára.