Sajtószoba

A gyógyító tevékenységre, az orvosi titoktartásra, a beteg- és személyiségi jogokra, valamint az adatvédelmi jogokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok betartásával az intézményben folyó egészségügyi, illetve egyéb tevékenységgel kapcsolatban az intézményt érintő bármely kérdésben a média részére nyilatkozat adására kizárólag a Főigazgató vagy az általa kijelölt személy jogosult.

A sajtónyilvánosság nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal, adatvédelemhez fűződő jogokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket.

Az intézmény területén kép- vagy hangfelvételt előzetes engedély alapján lehet készíteni.

Minden nyilatkozatról, kép-illetve hangfelvétel készítéséről előzetesen tájékoztatjuk az Országos Kórházi Főigazgatóságot!

Kérelmeiket kérjük előzetesen az alábbi elérhetőségen jelezzék Leffelholcz Marietta PR szervező és sajtószóvivő felé:

E-mail: sajto@mail.fmkorhaz.hu