A Kórház története

Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei kórház, amelynek kórházigazgató főorvosa Dr. Révy Ferenc volt.

  

Kép: Dr. Révy Ferenc és Csalai Kégl György 

Kórházunk átadására több mint 100 évvel ezelőtt, 1901. január 2-án került sor. Az építkezést csalai Kégl György földbirtokos nagylelkű pénzadománya tette lehetővé. A kórházépítő bizottság eme önfeláldozó cselekedet elismeréseként a Szent György név felvételét javasolta.  

 

Kép: A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) 

Az akkor igen modernnek számító intézmény alapítványi közkórházként működött, öt osztály 120 ágyon látta el Fejér vármegye betegeinek gyógyítását. 

Kép: A Kórház dolgozói a mai igazgatósági épület előtt (1920-1930 körül) 

A múlt század első nagyarányú fejlesztése az 1945-ben mártírhalált halt igazgató, Dr. Berzsenyi Zoltán nevéhez fűződik, aki 25 éven keresztül vezette intézményünket. Az intézményt 1957 októberétől irányító Dr. Szóró Zoltán főigazgató alapította a mai Tudományos Bizottság elődjét, a Tudományos Klubot. Munkája során a betegellátás színvonalát emelő hazai és külföldi irányelveket és törekvéseket igyekezett megvalósítani. Ez olyannyira sikeres volt, hogy elgondolásait és szervezési törekvéseit hazai és külföldi intézmények is átvették.

  

Kép: Dr. Berzsenyi Zoltán és Dr. Szóró Zoltán 

Az 1980-as években Dr. Kuchár Ferenc főigazgatósága idején kezdődött el és napjainkig is tart az a kórházi rekonstrukciós folyamat, melynek keretében 1995-ben átadták a 470 ágyas hotel épületet, ahol 1-2-4 ágyas, fürdőszobás, légkondicionált, telefonnal felszerelt kórtermekben biztosítunk betegeink részére hotelszolgáltatást. Ebben az időszakban kerültek egy intézményi egységbe az enyingi, sárbogárdi, csákvári, bicskei szakrendelők, intézetek.

Kép: Dr. Kuchár Ferenc

Kép: A 470 ágyas hotel épület

2003-ban került átadásra a 85 ágyas Szülészeti-Nőgyógyászati osztály, valamint az 50 ágyas Gyermek osztály, 17 ágyas PIC részleg és a 30 ágyas Onkológia osztály felújított épülete.  

Kép: A Szülészet épület

A Kórház Kossuth Zsuzsanna Rendelőintézete Sárbogárdon uniós forrásból újult meg.

 

Kép: Kossuth Zsuzsanna Rendelőintézete Sárbogárd 

2011-ben fejeződött be a sürgősségi betegellátás fejlesztését szolgáló TIOP 2.2.2. pályázat, amely infrastruktúrális átalakítást és műszerbeszerzést egyaránt tartalmazott.

Kép: A Sürgősségi Betegellátó Osztály új bejárata

KEOP pályázat keretein belül újult meg a Hunyadi utcai rendelőintézet és a Diagnosztikai épület szigetelése.

Kép: A II. Szakrendelő és Diagnosztika épülete 

Jelenleg folyik a TIOP 2.2.4. projekt megvalósítása. A cél – többek között - korszerű műtéti tömb létrehozása, az intenzív ellátás lehetőségeinek bővítése, a radiológiai eszközpark cseréje, a haemodinamika és endoszkópia fejlesztése.  

Kép: A Sebészeti tömb látványterve

A TIOP 2.2.6. pályázat vidéki telephelyeinken, Móron és Enyingen javítja majd a betegellátás körülményeit.

Kép: Az Enyingi Rendelőintézet látványterve

Uniós pályázatainkkal az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek javításával Székesfehérvár város és Fejér megye betegeinek magasabb színvonalú ellátását kívánjuk szolgálni.

Kép: Jövőkép 2021 

Kórházunk a Dunántúl legnagyobb egészségügyi intézménye, 2575 dolgozó, köztük 330 közalkalmazott orvos és egyéb jogviszonyban 75 orvos, 1.400 szakdolgozó részvételével folyik 1714 ágyon, évente több mint hatvanezer fekvő beteg ápolása, gyógyítása.

 

Szakrendeléseinken évente 1,6 millió orvos-betegtalálkozás történik. 35 orvosi szakterületen 42 irányítási egységbe szervezve folyik a gyógyítás, melyet számos háttérszolgáltató egység munkája támogat.

 

2012. április 1-től Mór Kórház-Rendelőintézet Szent György Egyetemi Oktató Kórház szervezeti egységeként működik. 

Kép: A móri telephely 

A megye 5 településén, több telephelyen működő intézmény aktív beteg ellátása a központi telephelyre centralizálódik. A sürgősségi osztály köré szervezett diagnosztika és fekvő beteg osztályaink a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát nyújtják, a szívsebészeti, speciális égési és onkoradiológia szakma kivételével. Pszichiátriai rehabilitáció szintén Székesfehérváron, kardiológiai rehabilitáció Móron, mozgásszervi rehabilitáció pedig Csákváron található. Krónikus ellátás valamennyi fekvőbeteg ellátást nyújtó telephelyünkön van. 

Kép: Csákvári Gyógyintézet

Kórházunk 2012 óta a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának egyetemi oktató kórháza, graduális és posztgraduális képzések akkreditált képzőhelye. Részt veszünk a szakdolgozók képzésének minden szintjén. Dolgozóink folyamatos és rendszeres továbbképzéseken, kül- és belföldi kongresszusokon vesznek részt.

 

A kórház menedzsmentje folyamatosan törekszik a szakmai színvonal megőrzésére és továbbfejlesztésére, igazodva a XXI. század követelményeihez és technikai színvonalához a magasabb szintű betegellátás érdekében.

"A név olyan, mint egy lobogó."

Ernest Hemingway