Az Orvosi Könyvtár használati szabályzata

Az orvosi Könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. A könyvtárat a kórház dolgozói, az orvos egyetemi-, ill. egészségügyi-, szociális főiskolai hallgatók, valamint a Fejér megye területén dolgozó orvosok, gyógyszerészek és szakdolgozók használhatják.

 

A könyvtárhasználat feltétele a beiratkozás.

 • A beiratkozás személyi igazolvánnyal történik, egy évre.
 • Az intézmény dolgozóinak a beiratkozás ingyenes.
 • A megye területén dolgozó orvosok, gyógyszerészek és szakdolgozók beiratkozási díja: 800,-Ft/év
 • Az orvosegyetemi-, ill. egészségügyi-, szociális főiskolai hallgatók beiratkozási díja: 500,-Ft/év
 • Az olvasó aláírásával igazolja, hogy a használati szabályzatot elolvasta és betartja.

 

Igénybe vehető szolgáltatások

1. Kölcsönzés

Könyv:   

 

 • Egy alkalommal 5 kötet kölcsönözhető.
 • A kölcsönzési határidő 1 hónap.
 • A könyvkölcsönzés tényét az olvasó a könyvkarton aláírásával igazolja.
 • Késedelmi díj: 10,-Ft/kötet/nap

 

 

Folyóirat:   

 

 • Egy alkalommal 3 folyóiratszám kölcsönözhető.
 • Folyóiratot csak kórházi dolgozó kölcsönözhet.
 • A kölcsönzési határidő: 1 hét.
 • A határidőn túli visszahozatal esetén 5000,-Ft pénzbírságot kell fizetni.
 • 3 határidőn túli visszahozatal után az olvasót kizárjuk a folyóirat kölcsönzésből.

 

A határidőn túli visszahozatal esetén 5000,-Ft pénzbírságot kell fizetni.

3 határidőn túli visszahozatal után az olvasót kizárjuk a folyóirat kölcsönzésből.

 

Nem kölcsönözhető:

 • olvasótermi dokumentumok,
 • bekötött folyóiratok,
 • közlönyök,
 • hetilapok közül az utolsó két szám,
 • havilapok közül az utolsó szám.

A kölcsönzés csak személyesen történhet. Hosszabbítás telefonon, vagy e-mail-en is lehetséges.

 

Az elveszett, vagy rongált dokumentumot pótolni kell:

 • új, vagy azonos kiadású példánnyal, ill.
 • a pótolhatatlan műveket napi forgalmi értékük szerint kell megtéríteni.

2. Helybenhasználat

Az olvasóteremben lehetőség van a kézikönyvek, szótárak, atlaszok, bekötött folyóiratok, pályamunkák, szakdolgozatok, valamint közlönyök helyben olvasására.

 

3. Előjegyzés

Ha a keresett dokumentum valamennyi példányát kikölcsönözték, akkor igény esetén előjegyezzük, és a dokumentum beérkezésekor értesítjük az olvasót.

 

4. Könyvtárközi kölcsönzés

Ha a keresett könyv, vagy folyóirat könyvtárunkban nem található meg, a kórház dolgozóinak belföldről beszerezzük.

A külföldről történő könyvtárközi kölcsönzést csak abban az esetben tudjuk bonyolítani, ha az olvasó magára vállalja a költségeket.

A szolgáltatás csak a kórház dolgozóinak érhető el.

 

5. Fénymásolás

Csak könyvtári dokumentumhoz kapcsolódóan.

Kórházi dolgozóknak díjtalan.

Nem kórházi dolgozóknak:     

 • A/4: oldalanként 15,-Ft
 • A/3: oldalanként 25,-Ft

 

6. Tartalomjegyzék szolgáltatás

A kórház dolgozóinak díjtalan.

A megye területén dolgozó orvosoknak, gyógyszerészeknek, szakdolgozóknak, orvos egyetemi-, ill. egészségügyi-, szociális főiskolai hallgatóknak: folyóirat számonként 10,-Ft

 

7. Témafigyelés

Az olvasó által megadott témák folyamatos figyelése a PubMed adatbázisban.

A kórház dolgozóinak díjtalan.

A megye területén dolgozó orvosoknak, gyógyszerészeknek, szakdolgozóknak, orvos egyetemi-, ill. egészségügyi-, szociális főiskolai hallgatóknak: témánként 500,-Ft

 

8. Irodalomkutatás

Az olvasó által megrendelt témákról magyar és idegen nyelven történik.

A magyar szakirodalom visszakeresése a Magyar Orvosi Bibliográfiából történik.

Az idegen nyelvű a PubMed adatbázisból.

A kórház dolgozóinak díjtalan.

A megye területén dolgozó orvosoknak, gyógyszerészeknek, szakdolgozóknak, orvos egyetemi-, ill. egészségügyi-, szociális főiskolai hallgatóknak: témánként 500,-Ft

 

9. Számítógépes szolgáltatás

Az Internet használata a beiratkozott olvasóknak ingyenes.

Nyomtatás:     

 • kórházi dolgozóknak: ingyenes
 • nem kórházi dolgozóknak: oldalanként 20,-Ft