• Álláshirdetések
  ;
  Legyen a munkatársunk

  Álláshirdetések

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az alábbi munkakörök betöltésére hirdet pályázatot kizárólag egészségügyi szolgálati jogviszonyba

ORVOS, SZAKORVOS

 

 • Infektológiai Osztály - SZAKORVOS ÉS ORVOS
 • Szülészet - Nőgyógyászat - SZAKORVOS
 • Sürgősségi Betegellátó Osztály - SZAKORVOS ÉS ORVOS
 • KAIBO - SZAKORVOS
 • Idegsebészeti Osztály - SZAKORVOS
 • Hematológiai Osztály – SZAKORVOS
 • Pszichiátriai Osztály – PSZICHIÁTER
 • REHABILITÁCIÓS SZAKORVOS
 • Radiológiai Osztály - SZAKORVOS
 • Szemészeti Osztály - SZAKORVOS
 • I. Belgyógyászati Osztály - ORVOS, BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
 • I. Belgyógyászati Osztály – GASZTROENTEROLÓGUS
 • II. Belgyógyászati Osztály – KLINIKAI NEFROLÓGIA
 • Onkológiai Osztály – ONKOLÓGUS SZAKORVOS ÉS ORVOS
 • Érsebészet - SZAKORVOS
 • Pulmonológiai Osztály - SZAKORVOS
 • Reumatológiai Osztály - SZAKORVOS

 

Csákvári Gyógyintézet 

 • Belgyógyászati Osztály - SZAKORVOS
 • Mozgászervi Rehabilitációs Osztály - SZAKORVOS

(szükség esetén lakást biztosítunk) 

Jelentkezés:

Szakmai önéletrajzzal, bizonyítvánnyal Varga Judit Humánpolitika Osztályvezetőnél

Telefon: 22/535-500/1210 mellék

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.

E-mail: jvarga@mail.fmkorhaz.hu

 


 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) főigazgatója pályázatot hirdet egészségügyi szolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör mellett a Szülészet-nőgyógyászati osztály szervezeti egységbe.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony, 4 hónap próbaidővel.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Pályázati feltételek: általános orvosi diploma, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga, büntetlen előélet, vezetői tapasztalat.

Előny: egyéb ráépített szakvizsga, tudományos fokozat, graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat, idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz kérjük csatolni: részletes szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.

Bérezés: megegyezés szerint

A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 15.

Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal

A pályázati anyag benyújtása: Dr. Kovács Attila Miklós mb. főigazgatóhoz 

                                                  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

elektronikusan a foigtitk@mail.fmkorhaz.hu e-mail címre kérjük.

FŐIGAZGATÓSÁG

ÁLLÁSPÁLYÁZAT információbiztonsági felelős munkakör betöltésére

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

Próbaidő: 4 hónap

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

a) gondoskodik a Kórház elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról;

b) irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését;

c) megvalósítja és biztosítja az alapvető információbiztonsági követelményeket és e követelményeknek megfelelő elektronikus információs rendszer megfelelő védelme érdekében meghatározza a logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseket, amelyek támogatják a megelőzést és a korai figyelmeztetést, az észlelést, a reagálást és a biztonsági események kezelését;

d) előkészíti a Kórház elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot;

e) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a Kórház e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit;

f) a Kórház elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását előkészíti és a jogszabályban előírt időközönként, szükség esetén soron kívül felülvizsgálja;

g) elkészíti a cselekvési terveket;

h) az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal és az eseménykezelő központtal kapcsolatot tart;

i) a miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen részt vesz;

j) sérülékenységvizsgálat elvégzését kezdeményezheti a Kórháznál;

k) részt vesz és együttműködik a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által elrendelt és lefolytatott ellenőrzés lebonyolításában,

l) az elektronikus információs rendszerek mentési alrendszerének, konfigurálása és üzemeltetése, 

m) határ- és végpontvédelmi rendszerek tervezése, konfigurálása és üzemeltetése,

n) valamint ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, szabályzat az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladat- és hatáskörébe utal.

Pályázati feltételek: 

 • magyar állampolgárság, 
 • büntetlen előélet, 
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata, melyből egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik az Lbtv.-ben előírt felsőfokú végzettséggel, és
 • a feladat ellátásához szükséges, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X.21.) KIM rendeletben (a továbbiakban: KIM rendelet) meghatározott szakvégzettséggel, vagy
 • a KIM rendeletben meghatározott akkreditált nemzetközi képzettséggel (az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott CISA, CISM vagy CRISC érvényes oklevél, és/vagy az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott CISSP érvényes oklevél), vagy
 • az e szakterületen szerzett legalább öt (5) év szakmai gyakorlattal.

Elvárt képességek:

 • pontosság, precizitás, teherbírás, együttműködő személyiség, gyakorlatias,
 • jó szervező-, kapcsolatteremtő- és tárgyalókészség, probléma megoldásra törekvő munkavégzés jellemzi, segítőkész, megbízható, empatikus.

Előny:

 • magabiztos MS Office és Excel használat,
 • egészségügyi környezetben szerzett tapasztalat,

Illetmény:

Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (7) bekezdése irányadó, az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 

2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerint minősülő egészségügyben dolgozó esetében, akinek illetményét – az Eszjtv. 8. § (2) bekezdés keretein belül - a felek szabad megállapodása határozza meg az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. 

                       

Jelentkezés: kizárólag elektronikus úton Varga Judit Humánpolitikai osztály osztályvezetőjénél, a jvarga@mail.fmkorhaz.hu e-mail címen, az elektronikus levéltárgyában kérjük feltüntetni: „információbiztonsági felelős  jelentkezés”.

Jelentkezéshez csatolandó:

 • részletes önéletrajz,
 • motivációs levél, amely tartalmazza a bruttó fizetési igény megjelölését,
 • a végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyesadatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezési határidő: 2024. július 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást követően.

A munkakör betölthető: azonnal.

Adatvédelmi nyilatkozat: 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A Kórház munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és Kórházi szabályzatban rögzített szabályairól az adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

Jognyilatkozat:

A Kórház a pályázatok elbírálása során kiemelten figyel az egyenlő bánásmód követelménye, valamint a közvetett és közvetlen hátrányos megkülönböztetés tilalmára irányuló jogszabályi előírások, illetve belső szabályozók rendelkezéseinek betartására.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.fmkorhaz.hu honlapon található.

 

ÁPOLÁSI TERÜLET Az alábbi munkakörökre keres munkatársaT

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÓRHÁZ

 • Szakképzett ápoló
 • Műtős szakasszisztens
 • Aneszteziológiai asszisztens
 • Autoklavkezelő (sterilizáló gépkezelő) / Központi Sterilizáló
 • Műtőssegéd
 • Betegkísérő

CSÁKVÁRI GYÓGYINTÉZET

 • Ápoló
 • Segédápoló
 • Tálaló

CSÁKVÁRI GYÓGYINTÉZET/ Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

 • Ápoló
 • Ápolási asszisztens
 • Segédápoló

Jelentkezés: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

MÓRI VÁROSI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

 • Szakápoló

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pszichiátriai Osztálya felvételt hirdet

 • Szakápoló

részére teljes munkaidőben.

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Szükséges végzettség: ápoló/pszichiátriai szakápoló 

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal.

E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ EGYSÉGES MŰTŐ CENTRUMA

 

 • Aneszteziológiai szakasszisztens
 • Műtős szakasszisztens
 • Műtössegéd

végzettséggel rendelkező munkatársakat keres.

A szakma iránt elhivatottságot érző, érettségivel rendelkező munkatársakat is várunk, a képzésben való részvételt az intézmény támogatja.

Lakhatási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ FÜL- ORR- GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLYA

 • ápoló

munkatársat keres 12 órás munkarendbe.

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály Koraszülött részlegére

 • csecsemő és gyermekápolót

Szükséges végzettség:  gyermek intenzív szakápolói vagy csecsemő- és gyermekápolói végzettség.

Munkarend: folyamatos.

 

A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET

Aneszteziológiai szakasszisztens munkakörbe, egyműszakos munkarendbe, teljes munkaidőben.

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 

Szükséges végzettség: ápoló vagy aneszteziológiai szakasszisztens 

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal. 

E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

 

A II. Belgyógyászati Osztály Haemodinamikai műtőjébe betegkísérő/műtőssegéd munkatársat keres.

 

Feltétel:

 • minimum 8 általános iskolai végzettség 
 • büntetlen előélet
 • egy műszakos munkarend vállalása, napi 8 illetve, heti egy alkalommal napi 12 órás munkarendben. Hétvégei munkaidő, valamint ügyelet nincs.

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu email-címen lehetséges.

 

 

Ápolók jelentkezését várja a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az alábbi osztályokra:

 • Központi Intenzív és Betegellátó Osztály
 • Sürgősségi Betegellátó Osztály

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló dokumentumokkal!

E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

A KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY ANESZTEZIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS munkatársat keres!

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget igazoló dokumentumokkal

E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Higiénés osztálya az alábbi pozícióra várja a pályázatokat: KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELŐ

Feltétel:

- szakirányú végzettség

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Önéletrajzát és a végzettséget igazoló dokumentumokat az alábbi e-mail címre várjuk: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

GAZDASÁGI TERÜLET

GAZDASÁGI TERÜLET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE KERES MUNKATÁRSAKAT: 

MUNKAÜGYI OSZTÁLY:

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ MUNKATÁRSAT KERES TELJES MUNKAIDŐBEN

Feltétel:

 • Bér- vagy társadalombiztosítási ügyintézői végzettség
 • 2-3 éves szakmai gyakorlat

Előny:

 • pénzügyi - számviteli végzettség
 • felsőfokú végzettség

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY:

 • Szakács
 • Gépi mosogató
 • Földesárú előkészítő

CSÁKVÁRI ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY:

 • Szakács
 • Konyhai kisegítő

email: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

telefon: 22/535500/1888 mellék

SZÉKESFEHÉRVÁR MOSODA:

 • Mosodai alkalmazott 
 • Vasalónő (tiszta ruha kikészítő)

Jelentkezés: önéletrajzzal

email: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Orvosi Műszerkarbantartó Osztálya munkatársat keres Műszerész munkakörbe.

Főbb feladatok, munkák:

 • Orvosi berendezések javítása, karbantartása 
 • Orvosi berendezések felügyelete, nyomon követese
 •  Mérés és szabályzástechnikai feladatok elvégzése

Az álláshoz tartozó elvárások:

 •  Elektronikával kapcsolatos végzettség
 •  Műszerész feladatokkal kapcsolatos végzettség
 •  Számítógépes ismeret (Windows, Office)

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 •  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 •  Villanyszerelői ismeretek
 •  Elektronikai ismeretek
 •  Mérnöki végzettség

Amit kínálunk:

 •  Családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör
 •  Biztos fizetés

Foglalkoztatás jellege:

 •  Egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Munkavégzés helye:

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3., és telephelyei: Mór, Csákvár, Enying, Sárbogárd

Jelentkezés:

 •  E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu 

 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Anyaggazdálkodási osztálya közbeszerzési munkatársat keres.

 

Közbeszerzési referensi végzettség elvárás, egészségügyben szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel.

 

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

 

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

 

 

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Anyaggazdálkodási osztálya beszerzési munkatársat keres.

 

Az állás betöltéséhez elvárás: középfokú végzettség, beszerzési tapasztalat. Egészségügyben szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel.

 

Jelentkezés: Fényképes szakmai önéletrajzzal, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal

 

E-Mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

MŰSZAKI OSZTÁLY AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE KERES MUNKATÁRSAKAT:

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKAHELY:

 

 • Műszaki diszpécser

pozícióba, létesítmény üzemeltetési feladatok ellátásra.

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Feltételek:

 • érettségi
 • műszaki (gyenge áram, informatika, telekommunikáció) szakképzettség, de nem feltétel.
 • jó kommunikációs képesség
 • folyamatos munkarend vállalása

Jelentkezni fényképes, szakmai önéletrajzzal a e-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

 

 

A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ AZ ALÁBBI TELEPÜLÉSEKRE VÁRJA VÉDŐNŐK JELENTKEZÉSÉT:

 

Városi mentor pozíció betöltésére:

 • Dunaújváros és környéke (Székesfehérvári telephellyel)

Határozatlan időre keresünk védőnőket az alábbi településekre:

 • Ercsi - vegyes körzet

Határozott időre keresünk védőnőket az alábbi településekre:

 • Adony - vegyes körzet
 • Alap, Alsószentiván - vegyes körzet
 • Pusztaszabolcs - területi körzet 
 • Enying - vegyes körzet
 • Cece - területi körzet

Amit kínálunk:

– munkavégzés: heti 40 óra

– egészségügyi szolgálati jogviszony

– szolgálati lakás Székesfehérváron

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A fényképes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumokat és az erkölcsi bizonyítványt az alábbi e-mail címre várjuk: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu.