Hírek, információk

Elismerés a fehérvári gyógyszertári szakasszisztensnek

A Magyar Gyógyszerészi Kamara által szervezett ünnepségen Ivádyné Érsek Márta vezető gyógyszertári szakasszisztens "Kiváló
Gyógyszertári Asszisztens" díjban részesült. Ivádyné Érsek Márta a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Intézeti
Gyógyszertárának vezető szakasszisztense. Rendszeres munkafeladatai közé
tartozik a szervezeti egység részlegeiben folyó asszisztensi szakmai munka
összehangolása, osztályos főnővérekkel való kapcsolattartás,gyógyszer
expediálási munkafolyamatok, az intézet számára szükséges kontraszt anyag,
speciális vegyszer beszerzés. Aktívan részt vesz a gyógyszertár gazdálkodási
feladataiban. Szakmai tevékenységére jellemző a magas szintű tudás,
folyamatos önképzés, kiváló szervezési és kommunikatív készség,
kötelességtudat. Együttműködési készsége a csapatmunkában kiváló,
munkatársaival szemben etikus kollegiális kapcsolatot tart fenn. Korábban
"Kiváló Kórházi Dolgozó" elismerésben részesült.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara aktív tagja, helyi és területi
küldött. A Gyógyszertári Asszisztensi Tagozat megyei vezetője több mint 10
éve. A megye rendezvényein, továbbképzésein rendszeresen részt vesz,
kollégáit is motiválja. Kiemelkedő szakmai munkája mellett a szakma
érdekeiért, a szakdolgozók elismertségéért is nagyon sokat tett.  Ezúton is szívből gratulálunk neki!
 
 
 2019.12.06. 09:00

Vissza a főoldalra