Hírek, információk

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Oktató Kórház) álláslehetőséget kínál, határozatlan időre, INFORMATIKAI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES munkakörbe.   Feladatok: Az Informatikai osztály szervezeti egység tagjaként, az osztályvezető helyetteseként közreműködik az Oktató Kórházban és telephelyein az osztályvezető funkció erősítéséhez, a vezetési és irányítási feladatok másodlagos ellátásában, ellátja az osztályvezető távolléte esetén annak helyettesítését.   Előírt végzettség és tapasztalat: felsőfokú szakirányú informatikai végzettség, legalább 5 éves szakmai tapasztalat nagyvállalati környezetben, legalább 3 éves vezetői tapasztalat.   Elvárt képességek: pontosság, precizitás, teherbírás, jó szervező-, kapcsolatteremtő készség, megbízhatóság, empátia.   Feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, a SARS-COVID-2 elleni védőoltással való rendelkezés, vagy a mentesítésről szóló orvosi szakvélemény bemutatása, büntetlen előélet.   Előny: tapasztalat informatikai ügyfélszolgálat irányításban, tapasztalat informatikai projektek irányításban, tapasztalat Linux, Windows szerverek üzemeltetésében, tapasztalat szerver vMware virtualizáció használatában, tapasztalat informatikai közbeszerzések kivitelezésében, tapasztalat DKÜ, NEIT rendszerek használatában.   Jogviszony: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. rendelkezései szerint, 4 hónapos próbaidő kikötésével.   Foglalkoztatás időtartalma: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő   Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.   Jelentkezés: elektronikus úton, Varga Judit Humánpolitikai osztály osztályvezetőjénél, a jvarga@mail.fmkorhaz.hu e-mail címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „INFORMATIKAI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES jelentkezés”.   Jelentkezéshez csatolandó: fényképes, részletes EUROPASS formátumú önéletrajz, motivációs levél, amely tartalmazza a bruttó fizetési igény megjelölését, a végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok digitális másolatai, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyekmegismerjék, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyesadatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges-kezeléséhez hozzájárul.   Jelentkezési határidő: 2022. április 25.   A munkakör betölthető: azonnal.   A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.   A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.fmkorhaz.hu honlapon található.  
 2022.03.25. 15:55

Magyar Ápolók Napja

A Magyar Ápolók Napja ünnepének alkalmából koszorúzást tartottak a mai napon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház területén álló Kossuth Zsuzsanna szobornál.   1817. február 19. napján született Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, aki az 1848-49-es szabadságharc idején tábori kórházak létesítését segítette főápolónőként. Munkája figyelemfelhívás volt a sebesült katonák ápolásának fontosságára, amiért már élete során Európában, sőt az Amerikai Egyesült Államokban is elismerés övezte.   Kossuth Zsuzsanna mint az összes tábori kórház főápolónője segítette Flór Ferenc, az akkori Hadügyminisztérium egészségügyi osztályának főorvosának munkáját, így közel három hónap alatt hetvenkét tábori kórház létesült katonák ápolására, olyan ápolási módszerek bevezetésével, amelyek a kort messze meghaladták. Ő volt az aki közvetlen felhívást intézett a magyar nőkhöz arra, hogy önkéntes ápolóként segítsenek a szabadságharc áldozatainak ápolásában. „Amit teszek minden magyar asszony kötelessége, hiszen katonáink a csatatéren értünk véreznek, a mi feladatunk tehát, hogy sebeiket bekötözzük.” hangzott az azóta híressé vált mondat, ami a XXI. században sem veszített értelméből vagy jelentőségéből.   Emlékének megőrzésére 1998-ban a Magyar Ápolási Egyesület emlékdíjat alapított, a Magyar Országgyűlés 2014-ben pedig február 19. napját a Magyar Ápolók Napjának nyilvánította.   A jeles esemény kapcsán Nyakas Eszter ápolási igazgató – a járványhelyzetre tekintettel – rendhagyó módon, levélben köszönte meg minden, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház alkalmazásában álló szakdolgozó áldozatos munkáját. Az emlékezésre méltó módon az intézmény és a Fejér megyei ápolási szervezetek képviselői az emlékműnél elhelyezték a megemlékezés virágait, ahol  Prof. Dr. Bucsi László az intézmény főigazgatója szintén tolmácsolta köszönetét.   Az emlékezés méltóságát külön emelte továbbá, hogy az intézmény Ápolási igazgatóságának felkérésére Aranyosi Ervin költő – kifejezetten erre az alkalomra – írt egy verset, amelyben ezúton tolmácsoljuk minden szakdolgozó felé a köszönetet az áldozatos és értékes munkáért.       Aranyosi Ervin: Ápolók napjára   Idén is megünnepeljük az Ápolók napját, s előttük a többi ember emeli kalapját! Ápolónak lenni talán a legszebb hivatás, embert próbáló munkával élő remény-adás. Minden betegnek szüksége van együttérzésre, bátorításra, tudásra, tettre, emberségre. Szakmai felkészültségük segíti az orvost, nélkülük az egészségügy nem lenne sehol most!   Nehéz munka, lelki terhek vállaikat nyomják, zokszavukat, panaszukat mégis visszafojtják, s teszik dolguk tiszta szívvel, élő emberséggel, dacolva sok nehézséggel, súlyos betegséggel! Akik ezt a foglalkozást választják maguknak, ezt találják a megváltó, mást emelő útnak, Rózsaszín köd csalogatja a pályára őket, kitartással, a szemünkben igen nagyra nőnek.   A járványban ők cipelik a legnagyobb terhet, legyen a beteg nyugdíjas, vagy csak apró gyermek. A reményt a gyógyulásban ők adhatják vissza, mind hálára érdemesek, mert a szívük tiszta! Mintha saját szüleiket, ápolnák, bíztatnák, mintha kedves mosolyukat gyermeküknek adnák. Most hozzájuk és ő értük szóljon hát a hála, bárcsak az ők összes álmuk mind valóra válna!   Ott vannak az első percnél, hol indul az élet, s megérint, ha valakié náluk ér pont véget. Diadal az életmentés, s akadnak kudarcok, testközelből megélt kínok, hétköznapi harcok. Megérinthet egy életet, bizakodó szívet, s néha visszatükröződik pár hálás tekintet. Ápolókat ünnepeljük a Szent György kórházban, most ő-értük izzik lelkünk az ünnepi lázban.   Fotó: L. M.          
 2022.02.18. 14:25

Elhunyt Dr. Solt István

Ismét búcsúzik a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kollektívája. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Solt István, az I. sz. Belgyógyászati osztály egykori osztályvezető főorvosa 2022. 02. 03-án elhunyt.   Dr. Solt István 1938. október 6-án, Pécsett látta meg a napvilágot. Iskolai tanulmányait is ebben a városban végezte, 1964-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd ezt követően a II. sz. Belgyógyászati Klinikán kezdett dolgozni. Az Endoszkópos Laboratórium vezetője volt; a gasztroenterológiai munkát kiszélesítve – japán kezdeményezéseket mintául véve – munkatársaival elindította az emésztőszervi rákok szűrővizsgálatát, amit a pécsi járóbeteg ellátásban megszerveztek.   1979-ben a Fejér Megyei Tanács Központi Kórház Rendelőintézetének hívására a gasztroenterológiai endoszkópia és a vesepótló kezelések bevezetését, megszervezését vállalta el. A gasztroenterológiai és a nefrológiai profil az általa vezetett IV. sz. Belgyógyászati osztályon valósult meg. 1995-ben az átadott Hotel épület tömbjének földszinti részén, munkatársaival együtt, megtervezhették a korszerű intenzív részleggel ellátott osztályrészt, valamint a korszerű endoszkópos laboratóriumot. Szakmai átszerveződések után két nagy osztállyá I. és II. sz Belgyógyászati osztállyá alakult az ellátás – a veseprofil és a gasztroenterológiai ellátás az I. sz. Belgyógyászathoz tartozott, melynek Dr. Solt István 2003-as nyugdíjazásáig vezetője volt. Szakmai elhivatottsága és a gyógyítás szeretete vezérelte, ezt követően is tevékenykedett a szakrendeléseken.   Tagja volt intézményünk Kutatásetikai Bizottságának, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak és a Magyar Orvosi Kamarának. Korábban vezetőségi tagja volt a Magyar Nephrológiai Társaságnak, a Hypertónia Társágnak és az Onkológiai Társaságnak.   Dr. Solt Istvánt a Szent György Kórház saját halottjának tekinti. Fájó szívvel búcsúzunk tőle!  
 2022.02.03. 16:20

Vissza a főoldalra