PATOLÓGIAI OSZTÁLY

 

Szervezeti felépítés és feladatkör:

 1. Kórszövettan
  Sebészeti és diagnosztikus beavatkozásokból nyert vizsgálati minták, szövettani anyagok feldolgozása, véleményezése. Beleértve az intraoperatív gyorsfagyasztott diagnosztikát is. Évente kb. 15 000 esetet dolgozunk fel. Az egyszerű diagnosztikai eljárás mellett immunhisztokémiára és prognosztikai markerek meghatározására is lehetőség van. A kórszövettani munka jól felszerelt, nagyrészt automatizált laboratóriumokban történik, szakképzett asszisztensek közreműködésével.
 2. 1999-től bekapcsolódtunk a kórház központi számítógépes rendszerébe. A Medsol segítségével módunk van minden klinikai információhoz hozzájutni, illetve a leleteinket a rendszeren keresztül eljuttatni a társszakmáknak.

  Korszerűen felszerelt demonstrációs termünkben oktatásra alkalmas monitoros, többvizsgálós mikroszkóppal rendelkezünk. Lehetőség van digitális felvételek készítésére is.

 3. Citológia
  A  citológia 2002-től  a Patológiai osztály részegységeként működik. Évente kb. 22 000 cervix citológiai vizsgálat készül.
 4. Az aspiratios citológia 1997-től áll - gyors és olcsó diagnosztikai módszerként - a kórház rendelkezésére. Évente kb. 2 000 esetben végezzük. Segítségével nagy pontossággal, gyorsan, nem invazív módon műtét előtt diagnózishoz lehet jutni. Ez elősegíti az operatív szakmák munkáját, a műtéti terv felállítását.

 5. Kórboncolás
  Feladataink közé tartozik a kórházban elhunytak és a területi halottak kórboncolása. Átlagosan évente kb. 1700 haláleset történik kórházunkban, melyből egyre kevesebb százalékban történik kórboncolási vizsgálat (30%). A boncterem a hozzá kapcsolódó teremhűtővel, megtekintő helyiséggel és a hozzátartozók fogadószobájával az elvárásoknak megfelel.

ORVOSOK:
dr.Szilágyi Anna osztályvezető főorvos
dr.Máj Csilla  osztályvezető helyettes főorvos
dr.Molnár Anna főorvos
dr. Varga Mónika szakorvos
dr.Kleizer Judit orvos
dr. Varga Viktória rezidens


SZAKDOLGOZÓK:
Németh Erika vezetőasszisztens
Tölgyesi Éva vezetőasszisztens helyettes
Debreczeni Dánielné
Dienesné Boka Tímea
Hargitai Krisztina
Hasszmann-né Fábián Jolán
Kiss Istvánné
Molnár Ibolya
Peténé Szabó Rozál 
Schlett Jánosné
Stern Ildikó

BONCMESTEREK:
Balázs Imre
Kovács  István    
Odor István

ADMINISZTRÁTOROK:
Cseh Krisztina
Hányik Józsefné
Mattern N. Dorottya
Somogyi Klára

Telefonszámok:
osztályvezető:  06 22 535 500/ 1358
osztályos iroda: 06 22 535 539

Az osztály helye: Diagnosztikai épület 1. szint.

Működtetett alapítvány: Pro Patológia Alapítvány
Szent György Kórház, Patológia
8000 Székesfehérvár
Seregélyesi u. 3.
Adószám: 18488182-1-07
OTP: 11736006-20326368
Az alapítvány támogatja a dolgozók továbbképzését, szakkönyvek beszerzését.
Az szj.adó 1%-a felajánlható, amit köszönünk.
 
Vissza