A projekt adatai

Kedvezményezett neve: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.),
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), jogutód szervezet az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)

Projekt címe: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új tömb építése

Kivitelező: FEJÉR-B.Á.L. Zrt. – ÉPKAR Zrt. konzorcium

Támogatás összege: A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat alapján bruttó 13.127.399.075,- Ft, amely összegből a BMSK Zrt. bruttó 11.498.879.149,- Ft összegű, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház bruttó 1.628.519.926,- Ft összegű támogatásban részesül. Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat alapján további bruttó 3.670.300.000,- Ft, amely összegből az Építési és Közlekedési Minisztérium bruttó 3.670.300.000,- Ft összegű támogatásban részesül.

Támogatási intenzitása: 100 %

A projekt fizikai megvalósításának kezdő időpontja: 2021. október 24.

A projekt fizikai megvalósításának záró időpontja: az új tömb építése esetében 2024. I. félév., a légtechnikai fejlesztés esetében 2025. II. félév.

A projekt finanszírozásának forrása: Magyarország 2021., 2022., 2023., 2024. és 2025. évi költségvetése

A projekt leírása

Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. május 26. napján kelt együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat egyebek mellett döntött a város és a térség életminőségének javítása érdekében, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai célú fejlesztése tárgyú beruházás támogatásáról.

A Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház (továbbiakban: Kórház) új belgyógyászati tömb kialakításához szükséges forrás biztosításáról a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1561/2016 (X.13.) számú Korm. határozat rendelkezett. A határozat utóbb módosításra került, a megvalósításra jóváhagyott műszaki tartalom és a kapcsolódó költségvetés a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1628/2021. (IX. 06.) kormányhatározatban került rögzítésre.

A megvalósításra javasolt műszaki tartalom az alábbi:

1. Bontás, parkolók építése

A kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges a gazdaságosan nem felújítható, rossz állapotú, illetve évtizedekig üresen álló épületek bontása, amelyek a „C” jelű, a „P” jelű és az „L” jelű épületek.

A volt belgyógyászati „C” jelű 1510,17 m2 alapterületű épület helyén park és parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A volt munkaügyi „P” jelű 357,23 m2 épület helyén park kerül kialakításra, továbbá a jelenleg pulmonológiai „L” jelű 724,98 m2 alapterületű épület helyén kerül az új belgyógyászati tömb kialakításra.

A projekt keretében elbontott épületek alapterülete összesen 2592,38 m2.

A beruházás megvalósítását a bontási projektelem vonatkozásában a BMSK Zrt. és annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint megvalósító végzi.

A projekt keretében összesen 288 férőhely kerül kialakításra, amely a 156 állásos K2 jelű külső, az 52 állásos K3 jelű külső és a 80 állásos belső parkolóból tevődik össze.

A projekt részeként 2020. évben a külső parkolók kialakítása a Kórház beruházásában megtörtént, melynek keretében egyrészt a Seregélyesi út és a Kikindai utca kereszteződésénél (4 darab mozgássérült parkolót tartalmazó) 156 állásos, valamint a szakrendelő melletti régi iparvágány helyén egy 52 állásos parkoló épült ki. A két parkoló megépítésével, 208 ingyenesen használható férőhellyel bővült a Kórház környezetében kialakított ingyenes parkolók száma, amely a betegek parkolási problémáját a Kórház és a Rendelőintézet közelségében képes rendezni.

A 88 férőhelyes belső parkoló a bontási munkálatok elvégzését követően kerül kialakításra, amelyben elektromos autó töltésére is lehetőség nyílik.

2. Új épület építése

A beruházás megvalósításával a pulmonológia (54+4 ággyal), az onkológia (24 ággyal), az infektológia (30 ággyal) osztályok (összesen 112 ággyal), valamint az azokhoz kapcsolódó járóbeteg-rendelések, egy közel 6000 m2 alapterületű, háromszintes épületbe való áthelyezésére nyílik lehetőség.

Az épületben maximum kettő ágyas kórtermek kerülnek kialakításra önálló vizesblokkal, a szükséges akadálymentesített kórteremszámmal, a mai kor elvárásának megfelelően.

Az új épület közvetlen kapcsolattal – a függőfolyosó által – a sürgősségi fogadóhellyel és a diagnosztikával lerövidíti és biztonságosabbá teszi a betegutakat, a betegmozgatást, amíg energetikailag korszerű és fenntartható épület kerül megvalósításra.

A beruházás megvalósítását az építési projektelem vonatkozásában a BMSK Zrt. és annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint megvalósító végzi.

3. Függőfolyosó felújítása

A meglévő függőfolyosó nettó területe 852 m2. A folyosó a kiszolgáló egységeket (konyha, mosoda, anyagraktárak, üzemeltetés) köti össze a Hotel-Diagnosztika-Rendelő tömbbel, melybe becsatlakozik az „S” jelű belgyógyászati épület és az új „L” jelű épületként megépülő belgyógyászati tömb is. A felújítás során, korszerű nyílászárókat, új hideg burkolatot és teljes festést kap az függőfolyosó.

A beruházás megvalósítását a felújítási projektelem vonatkozásában a BMSK Zrt. és annak jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint megvalósító végzi.

4. Eszközbeszerzés

A projekt építési tevékenységei mellett az eszközbeszerzési projektelem a létrejövő új belgyógyászati tömb berendezési tárgyait (mobil bútorok, orvosi gép-műszer és informatikai eszközök beszerzését) jelenti.

A beruházás megvalósítását az eszközbeszerzési projektelem vonatkozásában a Kórház, mint megvalósító végzi.

5. Légtechnikai felújítás

A projekt keretében megvalósul a „H” jelű hotel épület, a „D” jelű diagnosztikai épület (továbbá a két épület között elhelyezkedő Sürgősségi Betegellátó Osztály épülete), valamint az „R” jelű szakambulancia épület meglévő légtechnikai rendszerének felújítása.

A beruházás megvalósítását a felújítási projektelem vonatkozásában a Kórház, mint megvalósító végzi.