LÁTOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A bent fekvő betegek látogatására az alábbi időpontokban van lehetőség:

 

Munkanapokon, pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 15:30 és 17:00 óra között

 

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon (KAIBO):

– munkanapokon: 16:00 és 17:00 óra között

– pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 14:00 és 15:00 óra között

Szeptikus részleg:

– munkanapokon: 16:00 és 17:00 óra között

– pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 14:00 és 15:00 óra között

Infektológiai Osztály:

- munkanapokon: 16:00 és 17:00 óra között

– pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 14:00 és 15:00 óra között

 

Egy beteghez naponta legfeljebb kettő látogató mehet, személyenként maximum harminc perc időtartamban, vagy egy látogató maximum hatvan perc időtartamban.

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fekvőbeteg osztályain a tizedik (10.) életévét be nem töltött kiskorú személy - testi és pszichés fejlődése érdekében - beteget csak indokolt esetben látogathat az osztályvezető főorvos és a főigazgató írásbeli engedélyével.

Az Intézményben a megadott látogatási időszak előtt és után, látogatási céllal tartózkodni nem lehet. A látogatási időtől eltérő időpontban beteg – kivétel ez alól a súlyos állapotú beteg – csak az osztályvezető főorvos egyedi, írásos engedélyével látogatható. Az egyedi engedély iránti kérelmet előzetesen, írásban az adott osztály osztályvezető főorvosa részére kell benyújtani. Az osztályvezető főorvos az írásos engedély megadása vagy elutasítás során mérlegeli az eltérő időpontban történő látogatás indokoltságát, szükségességét, a beteg és látogatója egyedi körülményeit és ezek figyelembevételével hozza meg döntését.

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ VÁRANDÓS KISMAMÁKNAK

Mire figyeljenek a várandós- és szülő anyák a koronavírus járvány idején?

 

Részletes tájékoztatóért kattintson a következő linkre: COVID-19 tájékoztató várandós kismamáknak 

 

Tájékoztató

 

Kórházi kezelés esetén kérjük betegeinket, hogy a következőket hozzák magukkal:

-Tartósan szedett gyógyszereik listáját

-Azokat az egyedi gyógyszereket, segédeszközöket, amik az aktuális állapotuktól függetlenül használatosak – pl. beállított cukorbetegség kezelése, aerosolok, tb. 

-Tisztálkodási eszközök

-Hálóruha

-Váltóruházat, alsónemű

 

A kórházi ellátáshoz szükséges gyógyszereket, ruházatot az intézmény biztosítja, sürgősségi felvétel esetén a kényelmi eszközöket a rendes látogatási időben a mindenkor érvényes bebocsátási feltételeknek megfelelő személy be tudja hozni. 

Azon esetekben, ha a betegnek sürgős szüksége van olyan, az ellátást érintő dologra, amit haladéktalanul meg kell, hogy kapjon, az osztállyal történt egyeztetés után pontos megjelöléssel (Név, osztály) a Seregélyesi úti portán tudják leadni. Kérjük, hogy az osztállyal egyeztessék, hogy ki, mikor és mit kíván feljuttatni az adott betegnek, mert a portán csak az előre leadott listának megfelelő küldeményeket veszik fel. Az eljuttatásról a kórház gondoskodik.