LÁTOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNY
a látogatási tilalom részleges feloldásáról

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 15144-1/2022/EÜIG iktatószámú határozatával a Magyarország területén működő összes – közfinanszírozott és nem közfinanszírozott – fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vonatkozásában a 2021. november 01. napjától, járványügyi megelőző intézkedésként látogatási tilalmat elrendelő határozatát 2022. március 03. napjával hatályon kívül helyezte, továbbá 15144-2/2022/EÜIG iktatószámú, határozatával a 2021. október 29. napján kiadott határozatát 2022. március 07. napjával módosította. Az emberi erőforrások minisztere, a koronavírus járvánnyal összefüggően, az egészségügyi szolgáltatók egyes további intézkedéseiről az 6/2022. (III. 07.) számú egyedi utasításában rendelkezett (a továbbiakban: Egyedi utasítás). 

 

Hivatkozva az Egyedi utasításra, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Kórház) fekvőbeteg-ellátást nyújtó osztályain – a koronavírussal (COVID-19) fertőzött betegek ellátását végző osztályok (Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály (KAIBO), Infektológia osztály és Szeptikus részleg COVID ellátó részlegei) kivételével – a 2021. november 01. napjától elrendelt látogatási tilalmat 

 

r é s z l e g e s e n   f e l o l d o m.

 

2022. március 08. napjától a Kórházban fekvő betegek látogatására az alábbi rend szerint és feltételek mellett van lehetőség:

 

I. 

Látogatási idő a fekvőbeteg osztályokon:

Munkanapokon, pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon:                                              15:30 – 17:00 óra között.

Kivétel a 

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály (KAIBO), ahol a látogatás 

Munkanapokon:                                                                                                                    16:00 – 17:00 óra között, 

Pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon:                                                                        14:00 – 15:00 óra között lehetséges

 

II.

Látogatási feltételek:

1. Egy beteghez naponta legfeljebb 2 (kettő) látogató mehet, személyenként maximum 30 (harminc) perc, vagy 1 (egy) látogató maximum 60 (hatvan) perces időtartamra.

2. A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 11. § (3)-(6) bekezdéseiben a kapcsolattartás jogára vonatkozóan meghatározott esetek kivételével – nem látogathatók.

3. A Kórház területére történő belépéstől kezdve, a tartózkodás és a látogatás teljes időtartama alatt kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata azzal, hogy épületen kívüli tartózkodás esetén maszk használata nem kötelező.

4. A betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában és végrehajtásában kötelesek együttműködni. 

5. Ha a beteg állapota és a Kórház adottságai megengedik, az időjárás függvényében a látogatás lehetőség szerint szabadtéren történjen. Ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma.

III.

A koronavírussal (COVID-19) fertőzött betegek ellátását végző osztályokon (Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály (KAIBO), Infektológia osztály és Szeptikus részleg) bennfekvő betegek esetében a látogatási tilalom továbbra is hatályban marad. Ezen betegek részére továbbra is biztosított a csomag leadás lehetősége. A csomagleadásra vonatkozóan szabályok az alábbiak:

 

Átvételi pont: Seregélyesi út 3. szám alatt található Főporta

Átvételi ideje: kizárólag munkanapokon 8-14 óra között (pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon csomag átvételére nincs lehetőség)

Átvételi előírás: A beteg részére hozott csomagra az alábbi adatokat (nyomtatott betűvel, olvashatóan) szükséges feltűntetni: beteg neve, TAJ száma, osztály megnevezése és a hozzátartozó neve és telefonszáma. A beteg részére egyszerre maximum (1) egy darab csomag leadására van lehetőség, amelynek súlya nem haladhatja meg a 4 (négy) kg súlyt. Romlandó élelmiszert a csomagban elhelyezni szigorúan TILOS

A beteg részéről hazaküldendő csomagot az átvételi ponton tudják a hozzátartozók átvenni, azt a Kórház legfeljebb három napig őrzi. 

A csomag elvesztéséért, illetve az abban elhelyezett értékekért a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nem vállal felelősséget.

IV. 

Tekintettel a Kórház területén folyó – jelentős korlátozással járó – építési munkálatokra, a látogatók kizárólag gyalogosan történő be- és kilépésére a hirdetmény kihirdetését követően kizárólag látogatási időben az alábbiak szerint van lehetőség

- FŐPORTA /8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út/ felől megközelíthető épületek:

- „B” jelű Szülészet és Nőgyógyászat,

- „B” jelű Gyermekgyógyászat,

- „U” jelű Infektológia,

- „C” jelű Belgyógyászati Osztály,

- „I” jelű Belgyógyászati Osztály (Lujza tömb).

- GOMBAPORTA /8000 Székesfehérvár, Hunyadi utca/ felől megközelíthető épületek:

- „H” jelű Hotel épület,

- „DT” jelű Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály,

- „DT” jelű Szeptikus Részleg.

 

V. 

A Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Kórház Házirendjében foglaltak irányadók.

 

VI.

A fentiekben foglalt rendelkezések a hirdetmény közzétételével azonnal hatályba lépnek, ezzel egyidőben hatályát veszti a tárgyban 2022. március 08. napján kiadott hirdetmény.

 

Székesfehérvár, 2022. március 10. 

                                                                                                            Prof. Dr. Bucsi László Imre
                                                                                                                         főigazgató

 

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ VÁRANDÓS KISMAMÁKNAK

Mire figyeljenek a várandós- és szülő anyák a koronavírus járvány idején?

 

Részletes tájékoztatóért kattintson a következő linkre: COVID-19 tájékoztató várandós kismamáknak 

 

Tájékoztató

 

Kórházi kezelés esetén kérjük betegeinket, hogy a következőket hozzák magukkal:

-Tartósan szedett gyógyszereik listáját

-Azokat az egyedi gyógyszereket, segédeszközöket, amik az aktuális állapotuktól függetlenül használatosak – pl. beállított cukorbetegség kezelése, aerosolok, tb. 

-Tisztálkodási eszközök

-Hálóruha

-Váltóruházat, alsónemű

 

A kórházi ellátáshoz szükséges gyógyszereket, ruházatot az intézmény biztosítja, sürgősségi felvétel esetén a kényelmi eszközöket a rendes látogatási időben a mindenkor érvényes bebocsátási feltételeknek megfelelő személy be tudja hozni. 

Azon esetekben, ha a betegnek sürgős szüksége van olyan, az ellátást érintő dologra, amit haladéktalanul meg kell, hogy kapjon, az osztállyal történt egyeztetés után pontos megjelöléssel (Név, osztály) a Seregélyesi úti portán tudják leadni. Kérjük, hogy az osztállyal egyeztessék, hogy ki, mikor és mit kíván feljuttatni az adott betegnek, mert a portán csak az előre leadott listának megfelelő küldeményeket veszik fel. Az eljuttatásról a kórház gondoskodik.