Patológiai Osztály

Telefon:  06 (22) 535-539

Osztályvezető főorvos: Dr. Micsik Tamás Szabolcs PhD

Főnővér/főápoló: Németh Erika

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS FELADATKÖR:

1. Kórszövettan

Sebészeti és diagnosztikus beavatkozásokból nyert vizsgálati minták, szövettani anyagok feldolgozása, véleményezése. Beleértve az intraoperatív gyorsfagyasztott diagnosztikát is. Évente kb. 15 000 esetet dolgozunk fel. Az egyszerű diagnosztikai eljárás mellett immunhisztokémiára és prognosztikai markerek meghatározására is lehetőség van. A kórszövettani munka jól felszerelt, nagyrészt automatizált laboratóriumokban történik, szakképzett asszisztensek közreműködésével.

1999-től bekapcsolódtunk a kórház központi számítógépes rendszerébe. A Medsol segítségével módunk van minden klinikai információhoz hozzájutni, illetve a leleteinket a rendszeren keresztül eljuttatni a társszakmáknak.

Korszerűen felszerelt demonstrációs termünkben oktatásra alkalmas monitoros, többvizsgálós mikroszkóppal rendelkezünk. Lehetőség van digitális felvételek készítésére is.

 

2. Citológia

A citológia 2002-től a Patológiai osztály részegységeként működik. Évente kb. 22 000 cervix citológiai vizsgálat készül.

Az aspiratios citológia 1997-től áll - gyors és olcsó diagnosztikai módszerként - a kórház rendelkezésére. Évente kb. 2 000 esetben végezzük. Segítségével nagy pontossággal, gyorsan, nem invazív módon műtét előtt diagnózishoz lehet jutni. Ez elősegíti az operatív szakmák munkáját, a műtéti terv felállítását.

 

3. Kórboncolás

Feladataink közé tartozik a kórházban elhunytak és a területi halottak kórboncolása. Átlagosan évente kb. 1700 haláleset történik kórházunkban, melyből egyre kevesebb százalékban történik kórboncolási vizsgálat (30%). A boncterem a hozzá kapcsolódó teremhűtővel, megtekintő helyiséggel és a hozzátartozók fogadószobájával az elvárásoknak megfelel.

 

Telefonszám: osztályos iroda: 06 22 535 539

 

Az osztály helye:

Diagnosztikai épület 1. szint.

 

Rezidensek


Dr. Giba Nándor

rezidens


Cím

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.