Onkológiai Gondozó

Telefon:  06 (22) 535-505

Osztályvezető főorvos: Dr. Szántó István

Főnővér/főápoló: Lencsés Béláné

 

FELADATA:

Onkológiai gondozó, szakrendelő:

 • daganatos betegek követése, nyilvántartásba vétele, gyógykezelése,
 • onko- team-re történő előkészítése 
 • az aktív betegellátásból kikerülő páciensek utógondozása
 • rehabilitáció
 • rákregiszter vezetése
 • nővédelmi szűrővizsgálatok végzése

 

ONKOLÓGIAI GONDOZÓ HELYE:

„M” épület, fszt. (régi Szülészet épülete)

 

Gondozó telefonszáma, beteg bejelentkezés:  22/535-505

Gondozó iroda telefonszáma: 22/535-503

 

Onkológiai gondozó, szakrendelők (Össz.: 14 fő)

Osztályvezető főorvos: Dr. Szántó István

Osztályvezető főnővér: Lencsés Béláné

Vezető asszisztens helyettes: Tóthné Czanka Krisztina

Gazdasági ügyintéző: Sándorné Nagy Erzsébet

Orvosok: Dr. Cseh József

Ápolónők: OKJ ápolók: Bóka Ferencné, Sándorné Nagy Erzsébet, Jásperné Molnár Anett

Ápolási asszisztens: Sereg Tímea

 

BEUTALÁSI REND AZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYRA

Sürgős esetben a beteg osztályra történő felvételére az osztály onkológus szakorvosai jogosultak.

Munkaidőben más intézményben vagy más osztályon kezelt beteg átvételére az osztályvezető főorvos / helyettese jóváhagyásával kerülhet sor.

Ügyeleti időben az osztályvezetővel történt telefonos egyeztetés után, csak a sürgősségi onkológiai ellátást igénylő betegek kerülhetnek felvételre (lázas agranulocytosis, hypercalcaemia, egyértelműen kemoterápia okozta szövődmény hospitalizációs indoka).

 

ONKOLÓGIAI KONZÍLIUM

 

 • Az intézet más fekvőbeteg osztályán történő helyszíni konzíliumkérést az illetékes osztály fekvőbetegének kezelőorvosa számítógépen a MedSol-ban köteles feladni és telefonon be kell jelenteni a kérést. (1381-es telefonszám). 
 • Közölni kell a beteg nevét, az osztályt, a sürgősség fokát és kezelőorvosának nevét. 
 • Az onkológiai fekvőbeteg konzíliumokat kijelölt szakorvos végzi. 
 • Amennyiben a kezelő osztály a konzílium javaslatával nem ért egyet, lehetősége van újabb konzíliumot kérni. 
 • A járó betegek konzíliuma az onkológiai szakrendelésen történik rendelési időben.

 

VIZITREND

1./ Osztályos orvosi vizit

Időpontja: 8:00-tól.

Az osztályos nővér az ápolási dokumentációban, az orvos a lázlapon rögzíti a viziten elrendelteket. A kemoterápiát, kábítószert az orvos aláírásával és pecsétjével megerősíti.

A fekvő betegekről naponta dekurzust vezet.

(Orvosok munkarendje, beosztása a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.)

2./ Főorvosi vizit

Időpontja: kedd-péntek 13:00, ezen valamennyi osztályra beosztott orvosnak, főnővérnek, nővérnek részt kell venni. A kezelőorvos referál a betegről.

Orvos szakmai megbeszélés

Naponta 09:00 – 09:30 tart. Helye orvosi szoba.

Az osztályvezető főorvos / helyettese vezeti.

 

LÁTOGATÁSI IDŐ:

megegyezik a kórházban megszabott látogatási idővel.

Orvosaink


Dr. Szántó István

osztályvezető főorvos


Cím

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.