Gyógyszertár

Telefon:  06 (22) 660-2880

 

Főnővér/főápoló: Ivádyné Érsek Márta

Feladata:

 

•    Az intézet gyógyszerellátás megszervezése a szakszerűség, a betegbiztonsági, a folyamatosság és a gazdaságossági szempontok érvényesítésével, gyógyszergazdálkodás.

•    Az Intézmény teljes körű gyógyszer, infúzió, kontraszt anyag, táptalaj, gyermek tápszer és rész-leges vegyszer- labor diagnosztikum ellátása

•    A gyógyszergazdálkodással kapcsolatos valamennyi adminisztráció, bevételezés, osztályos ki-adási bizonylatkészítés, a Pénzügyi Osztályról kapott számlák SAP rendszerben történő rögzíté-se. A gyógyszertári szakmai anyagainak nyilvántartása, irattárazása.

•    Jelentési kötelezettség a gazdálkodással kapcsolatosan (havi zárás-kiadás, bevételezések stb.) 

•    Osztályos ellenőrzés a gyógyszertárolás, készletezéssel és az idevonatkozó szakmai szabályok betartásának kapcsán

•    Osztályos ellenőrzés a fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó jogszabályok betartásának fi-gyelembevételével

•    Orvosi gázok ellenőrzése

•     Napra kész szakmai információadás az osztályok részére

•    A térítésmentesen beérkezett gyógyszerek tárolása, osztályos kiadása, nyilvántartása az idevo-natkozó rendeleteknek megfelelően.

•    A klinikai vizsgálatok készítményeinek nyilvántartása, osztályokra való juttatása, ellenőrzé-se,elkészítése.

•    A gyógyszertárba beérkezett gyógyszerek, infúziók átvétele, raktározása, selejtezése, osztályos kiadások

•    Készítmények lejárati idejének ellenőrzése.

•    Fokozottan ellenőrzött szerek rendelése, kiadása, tárolása, selejtezése.

•    Magisztrális alapanyagok minőségi bizonylatainak irattározása, az anyagok bevizsgálása, ma-gisztrális gyógyszer és szemcsepp készítés.

•    Analitikai laboratórium működtetése, a beérkezett alapanyagok kvalitatív-kvantitatív bevizsgálá-sa.

•    Citosztatikus keverékinfúziók előállítása, dokumentálása az idevonatkozó módszertani levelek a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.

•    Vérkészítmények felhasználási, megrendelési adatainak a gyógyszertári MEDSOL informatikai felületen való rögzítése, teljes körű adminisztrációja az OVSZ-től kapott jelentések alapján.

•    A lakossági ellátást biztosító vényforgalmú gyógyszertár működtetése (Cédrus Patika, Ezerjó patika / móri telephely/ )

•    OEP által finanszírozott, un. tételes gyógyszerek készletkezelése, megrendelése,gyógyszertári jelentése

•    Hepatitis centrumok gyógyszereinek biztosítása, készletkezelése,jelentése a Centrum Jelentő Programon keresztül (Cédrus Patikában külön készlet)

•    Részvétel a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában

•    Éves leltár elvégzése.

•    Készenléti ügyelet biztosítása.

•    Az Intézet szakmai bizottságaival történő együttműködés (Etikai Bizottság, Terápiás Bizottság, Antibiotikum Bizottság)

•    Minőségbiztosítás

 

 

 

Telefon:      

Intézeti Gyógyszertár:  06 20 660-2880, 06 20 660-2879                             

Cédrus Patika:           06 22 535-537, 06 22 535-500/1470                      

Ezerjó Patika:             06 20 385-1936                                  

Cím

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.