Gyógyszertár

Telefon:  06 (22) 660-2880

Főgyógyszerész: Dr. Giday Henriette

Főnővér/főápoló:

Intézeti Gyógyszertár

Intézeti főgyógyszerész: Dr. Giday Henriette 06 20 660 2879

Vezető szakasszisztens: Ivádyné Érsek Márta 06 20 660 2886

Ellátási terület:

Fekvőbeteg:

 • Székesfehérvári Központi Részleg Osztály
 • Csákvári Gyógyintézet
 • Móri telephely fekvőbeteg részleg

Járóbeteg:

 • Székesfehérvári I.sz. járóbeteg Szakambulancia (Hunyadi u. 2.)
 • Székesfehérvári II.sz. járóbeteg Szakambulancia ( Távirda u.)
 • Enyingi Rendelőintézet
 • Móri szakrendelők
 • Lakossági gyógyszerellátó részleg, Cédrus Patika
 • Lakossági gyógyszerellátó részleg, Ezerjó Patika Mór

A szervezeti egység feladatai

Az Intézmény teljes körű gyógyszer, infúzió, kontrasztanyag, táptalaj, gyermek tápszer és részleges vegyszerlabor diagnosztikum ellátása, valamint a biológiai terápiás készítmények expediálása a reumatológiai osztály járóbetegei számára, ezen szerek jelentése, nyilvántartása.

 • Az Intézet gyógyszerellátás megszervezése a szakszerűség, a betegbiztonsági, a folyamatosság és a gazdaságossági szempontok érvényesítésével, gyógyszergazdálkodás.
 • A gyógyszergazdálkodással kapcsolatos valamennyi adminisztráció, bevételezés, osztályos kiadási bizonylatkészítés, a Pénzügyi Osztályról kapott számlák SAP rendszerben történő rögzítése. A gyógyszertári szakmai anyagainak nyilvántartása, irattárazása.
 • Jelentési kötelezettség a gazdálkodással kapcsolatosan (havi zárás-kiadás, bevételezések stb...)
 • Osztályos ellenőrzés, a gyógyszertárolás, készletezéssel és az idevonatkozó szakmai szabályok betartása kapcsán.
 • Osztályos ellenőrzés a fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó jogszabályok betartásának figyelembevételével.
 • Orvosi gázok ellenőrzése
 • Naprakész szakmai információadás az osztályok részére.
 • A térítésmentesen beérkezett gyógyszerek tárolása, osztályos kiadása, nyilvántartása, az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően.
 • A klinikai vizsgálatok készítményeinek nyilvántartása, osztályokra való juttatása, ellenőrzése.
 • A gyógyszertárba beérkezett gyógyszerek, infúziók átvétele, raktározása, selejtezése, osztályos kiadások. Készítmények lejárati idejének ellenőrzése.
 • Fokozottan ellenőrzött szerek rendelése, kiadása, tárolása, selejtezése.
 • Magisztrális alapanyagok minőségi bizonylatainak irattárazása, az anyagok bevizsgálása, magisztrális gyógyszer és szemcsepp készítése.
 • Citosztatikus keverékinfúziók előállítása, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
 • Vérkészítmények felhasználási, megrendelési adatainak MEDSOL-ban való rögzítése, teljes körű adminisztrációja az OVSZ-től kapott jelentések alapján.
 • A lakossági ellátást biztosító vényforgalmú gyógyszertár működtetése (Cédrus és Ezerjó Patika).
 • NEAK által finanszírozott, ún. tételes gyógyszerek készletkezelése, megrendelése, jelentése.
 • Hepatitis centrumok gyógyszereinek biztosítása, készletkezelése, jelentése a Centrum Jelentő programon keresztül (Cédrus Patikában külön készlet)
 • Részvétel a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában, minőségbiztosítás.
 • Készenléti ügyelet biztosítása.
 • Az Intézet szakmai bizottságaival történő együttműködés ( Etikai Bizottság, Terápiás Bizottság, Antibiotikum Bizottság).

 

Az Intézeti Gyógyszertárban és a vényforgalmú patikákban dolgozók névsora és beosztása

Intézeti gyógyszertár    
Főgyógyszerészi iroda    06 20 660 2879   
Dr. Giday Henriette Vezető főgyógyszerész  
Specalitások és Infúziós kiadó  részleg      
Dr. Kovács Anikó szakgyógyszerész, főgyógyszerész helyettes 06 20 660 2880  
Tamásné Dr.Gabrovits Erika szakgyógyszerész 06 20 660 2880
Dr.Remsei Judit Reumatológia ,biológiai terápiás gyógyszerek 06 20 660 2884
Ivádyné Érsek Márta  vezető szakasszisztens  06 20 660 2886
Oláh Piroska szakasszisztens 06 20 660 2894
Vasné Horváth Judit szakasszisztens 06 20 660 2894
Vargáné Kiss Gyöngyi szakasszisztens 06 20 660 2894
Judákné Jancsovics Andrea szakasszisztens 06 20 660 2894
Radics Jánosné infúziós részleg szakasszisztens 06 20 660 2882
Szabados Józsefné infúzió részleg asszisztens 06 20 660 2882
 Magisztrális Részleg    
dr.Kissevichné dr. Szakolczai Katalin szakgyógyszerész  06 20 660 2883
Reichhardtné  dr. Osztás Erzsébet  szakgyógyszerész  06 20 660 2883
Szabó Csabáné  szakasszisztens  06 20 660 2883
Borbély Csabáné  szakasszisztens  06 20 660 2883
Kalmárné Slud Melinda  szakasszisztens 06 20 660 2883
Kemoterápiás  infúziót előállító Laboratórium    
Jakab Elvira gyógyszerész  06 20 660 2893
Zelei Lászlóné általános ápoló-és asszisztens 06 20 660 2889
Pavlitzkyné Fűrész Szilvia szakasszisztens 06 20 660 2889
     
Kisegítő dolgozók    
Auer Ferencné    
Balázsik Ferencné    
Weiger Lajosné    
Biál István    
     
Adminisztrátor:     
Rémainé Nyíri Tünde,  Szalóki Andrea     
 
   

 

CÉDRUS PATIKA: Hotel épület,Szakambulancia 06 22 535 537, 06 22 535 500 /1470                          
Nyitva tartás : 7-15 ó munkanap  
Dr.Kovács Krisztina szakgyógyszerész
Dr. Bacsa Andrea Violetta szakgyógyszerész
Valler Gyuláné szakasszisztens
Csete Imréné szakasszisztens
Mucsné Ábrahám Ildikó szakasszisztens
 
   

 

EZERJÓ PATIKA  8060  Mór  Kórház utca 21. 06 22 407 118 /119. 
Nyitva tartás : 8-16 ó munkanap  
Dr.Bronger Erika szakgyógyszerész
Dr.Tóth Enikő szakgyógyszerész
Ráczné Tóth Tímea szakasszisztens
Brumbauer Éva szakasszisztens
Róland Árpádné szakasszisztens
Miskolczi Róland Anikó szakassziszten
 
   

 

 

Cím

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.