Intézeti Gyógyszertár

Feladata:

•    Az intézet gyógyszerellátás megszervezése a szakszerűség, a betegbiztonsági, a folyamatosság és a gazdaságossági szempontok érvényesítésével, gyógyszergazdálkodás.
•    Az Intézmény teljes körű gyógyszer, infúzió, kontraszt anyag, táptalaj, gyermek tápszer és rész-leges vegyszer- labor diagnosztikum ellátása
•    A gyógyszergazdálkodással kapcsolatos valamennyi adminisztráció, bevételezés, osztályos ki-adási bizonylatkészítés, a Pénzügyi Osztályról kapott számlák SAP rendszerben történő rögzíté-se. A gyógyszertári szakmai anyagainak nyilvántartása, irattárazása.
•    Jelentési kötelezettség a gazdálkodással kapcsolatosan (havi zárás-kiadás, bevételezések stb.)
•    Osztályos ellenőrzés a gyógyszertárolás, készletezéssel és az idevonatkozó szakmai szabályok betartásának kapcsán
•    Osztályos ellenőrzés a fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó jogszabályok betartásának fi-gyelembevételével
•    Orvosi gázok ellenőrzése
•     Napra kész szakmai információadás az osztályok részére
•    A térítésmentesen beérkezett gyógyszerek tárolása, osztályos kiadása, nyilvántartása az idevo-natkozó rendeleteknek megfelelően.
•    A klinikai vizsgálatok készítményeinek nyilvántartása, osztályokra való juttatása, ellenőrzé-se,elkészítése.
•    A gyógyszertárba beérkezett gyógyszerek, infúziók átvétele, raktározása, selejtezése, osztályos kiadások
•    Készítmények lejárati idejének ellenőrzése.
•    Fokozottan ellenőrzött szerek rendelése, kiadása, tárolása, selejtezése.
•    Magisztrális alapanyagok minőségi bizonylatainak irattározása, az anyagok bevizsgálása, ma-gisztrális gyógyszer és szemcsepp készítés.
•    Analitikai laboratórium működtetése, a beérkezett alapanyagok kvalitatív-kvantitatív bevizsgálá-sa.
•    Citosztatikus keverékinfúziók előállítása, dokumentálása az idevonatkozó módszertani levelek a munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
•    Vérkészítmények felhasználási, megrendelési adatainak a gyógyszertári MEDSOL informatikai felületen való rögzítése, teljes körű adminisztrációja az OVSZ-től kapott jelentések alapján.
•    A lakossági ellátást biztosító vényforgalmú gyógyszertár működtetése (Cédrus Patika, Ezerjó patika / móri telephely/ )
•    OEP által finanszírozott, un. tételes gyógyszerek készletkezelése, megrendelése,gyógyszertári jelentése
•    Hepatitis centrumok gyógyszereinek biztosítása, készletkezelése,jelentése a Centrum Jelentő Programon keresztül (Cédrus Patikában külön készlet)
•    Részvétel a gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában
•    Éves leltár elvégzése.
•    Készenléti ügyelet biztosítása.
•    Az Intézet szakmai bizottságaival történő együttműködés (Etikai Bizottság, Terápiás Bizottság, Antibiotikum Bizottság)
•    MinőségbiztosításTelefon:     
Intézeti Gyógyszertár:  06 20 660-2880, 06 20 660-2879                            
Cédrus Patika:           06 22 535-537, 06 22 535-500/1470                     
Ezerjó Patika:             06 20 385-1936                                 
 

Intézeti főgyógyszerész:     Dr. Giday Henriette 
        
Szakgyógyszerészek:     
Dr. Kissevichné Dr. Szakolczai Katalin 
Reichhardtné Dr. Osztás Erzsébet 
Dr. Jakab Elvira 
Dr. Kovács Anikó  
Dr. Remsei Judit

Cédrus Patika:        
Dr. Kovács Krisztina
Dr. Bronger Erika

Ezerjó Patika:           
Dr. Horváth Ilona
Bankóné Dr. Pörgye Gizella

Rezidens gyógyszerész:    
Dr. Sudár Eszter

Vezető szakasszisztens:     
Ivádyné Érsek Márta
 

 
Vissza