Tájékoztatás

2020-09-17 14:00:00

A Tüdőszűrő állomáson már népegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra fogadunk pácienseket, melyre –mindannyiunk biztonságát szem előtt tartva – minden esetben
időpontot kell foglalni!
Felhívjuk figyelmét, hogy a tüdőszűrés nem egyenlő az orvosi vizsgálattal, amennyiben tehát orvosi vizsgálatra kapott beutalót, előjegyzést a Tüdőgondozó oldalán található elérhetőségen kérjen.
Tüdőszűrésre időpontot rendelési időben 22 314 566-os telefonon tudunk adni.
Tájékoztatjuk Pácienseinket, hogy 2020. szeptember 1-jétől bizonytalan ideig a Tüdőszűrő az alábbiak szerint fogad pácienseket.

Rendelési Idő :

Hétfő : 08:00-13:00
Kedd: 08:00-:12:00 , 13:- 17:30
Szerda: 08:00-13:00
Csütörtök: 08:00-13:30
Péntek : 08:13:00

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat céljából elvégzett tüdőszűrés a 284/1997. (XII.23.) Korm. Rendelet 2. melléklete (14. pont) alapján térítésköteles, melynek összege kortól függetlenül 1700 Ft.
A vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok:
 Foglalkozás-egészségügyi beutaló (40 év alatti korosztály részére kötelező!)
 Lakcímkártya
 TAJ- kártya
 Személyi igazolvány
Diákok esetében kérjük, az alábbiakat vegyék figyelembe:

o 14-18 éves kor között sugárterheléssel járó szűrővizsgálatának elvégzéséhez a szülő vagy törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása is szükséges.
o Amennyiben 14-18 év közötti fiatal kíván kiemelt munkakört (dada, élelmiszer kiszolgálás, stb.) betölteni, a vizsgálat beutaló, valamint térítésköteles.
o A térítési díj fizetési kötelezettség alól kivételt képez, ha a vizsgálatra a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola, vagy a szakiskola, beleértve
a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai céljából kerül sor. Az iskolaorvosi beutalón feltétlenül szükséges feltüntetni az alkalmassági vizsgálat tényét, ennek hiányában a vizsgálat térítéskötelessé válik.
o A vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlen az érvényes diákigazolvány bemutatása!
A lelet átvételére jelentkezőket kérjük a biztonsági előírások maradéktalan betartására. Az intézmény teljes területén kötelező a maszk viselete.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem tud személyesen megjelenni a páciens a vizsgálati eredmény átvételére, azt kizárólag érvényes meghatalmazással tudjuk kiadni!

Együttműködését köszönjük !

Oszd meg a Facebookon!