Laudációk Semmelweis-nap alkalmából

2021-06-30 09:00:00

Laudációk Semmelweis-nap alkalmából, Szent György Kórház, Dr. Csermavölgyi István főigazgató

SZENT GYÖRGY EMLÉKÉREM

 

DR. GIDAY HENRIETTE Intézeti Gyógyszertár, főgyógyszerész

Dr. Giday Henriette 22 éve az Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerésze, szakközgazdász. 

A Gyógyszertár vezetését, a munkafolyamatok irányítását magas szakmai felkészültséggel végzi. Kiemelkedő a szerepe a tenderek koordinálásában, szerződések előkészítésében, oltópont szervezésében. Kiváló a kapcsolata a társ osztályokkal.

Az Intézet jó hírét mindig szem előtt tartja. Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, oktat, előad.

Munkaszeretete szakmai elhivatottsága követendő a szakmában dolgozók számára.

 

BIRÓNÉ GÁRDONYI JUDIT, diplomás ápoló az I. Pulmonológia osztályvezető főnővére

A gondosság, a lelkiismeretesség és a pontosság jellemzi munkáját a mindennapokban, melyet több mint 30 éve a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban töltött el. A hétköznapokban bármikor lehet számítani munkájára, szervező, oktató tevékenységére. Munkatársaival jó kapcsolatot tart fenn.

 

SÁGI ANTAL a Fül-Orr-Gégészeti Osztály főápolója

Tóni nővér 46 éve dolgozik kórházunkban. Ranglétrát végig járva, kiváló szakmai pályafutását követhettük. Munkáját műtőssegédként kezdte, ápolói, aneszteziológus asszisztensi szakképesítést szerzett, majd elvégezte a főiskolát. 35 éve lett osztályuk főápolója. Kimagasló szakmai tapasztalatával, tudásával, empatikus, segítőkészséget tanúsító munkájával méltán vívja ki saját osztályának elismerését. Nyugdíjba vonulását nagyon várja, melyhez jó pihenést kívánunk!

 

VALKÁR CSABÁNÉ, a Radiológiai Osztály vezető asszisztense

34 évet töltött el a Radiológiai Osztályon. Kiemelkedő szakmai tudása mellett, vezetői vénája is hamar megmutatkozott, 13 éve vezető asszisztensként látta el feladatait. Munkája mellett a tanítás is lételeme. Számos szakmai konferencián előadásokkal mutatta meg a szakma szépségét, szakmai versenyeken is élen járt, vezetésével számos díjat hoztak el.

Kitartása, tudásszomja, kedves lénye, a szakma iránti elkötelezettsége példa a jövő nemzedékének. Nyugdíjas éveire jó pihenést kívánunk!

 

BARTHA LÓRÁNT, a Műszaki Osztály vezetője

Munkatársunk már az intézményi jogviszony előtt is a Kórházunkban-Kórházunknak dolgozott, ő volt a Hotel épület építésvezetője. Az építkezés során szerzett ismereteit később a Műszaki Osztály vezetőjeként kamatoztathatta. Az órát nem ismerve hajtotta és hajtatta végre az osztályra terhelődő komoly műszaki fenntartói feladatokat. Több, mint egy évtizedes munkássága során folyamatosan biztosította a betegellátást kiszolgáló műszaki infrastruktúra állapotának megőrzését, és az ezzel kapcsolatos tucatnyi beruházásban is aktívan közreműködött szakértőként. Műszaki mentalitásából eredő realizmusa és iróniája tették hangulatossá vele való munkát.

 

BOKOR LÁSZLÓ Üzemellenőrzési Csoport vezetője

Kórházunk elismert dolgozója. Munkája mellett családja is az egészségügyhöz köti, így részéről nagyon szoros emocionális kötelék alakult ki Szent György Kórház felé, ezért viselte szívén mindig a kórházi munkáját. Szolgálat és hivatástudatával példamutatóan irányította intézményünk Üzemellenőrzési Csoportját a kezdetektől fogva. Feladatai végrehajtása során a kórház összes dolgozójával megtalálta a közös hangot, és mindig gyors megoldást próbált hozni a jelentkező feladatokra. Jó kedvével és humorával mindennap színesítette a munkahelyi légkört és varázsolt sokszor vidám hangulatot a nehezebb helyzetekben is. Az idén nyugdíjba vonul, így a Szent György Emlékérem mellé kívánunk neki: „Jó hétvégét!”

 

 

KIVÁLÓ KÓRHÁZI DOLGOZÓ

 

DR. LUKÁCSY ÉVA CECÍLIA (Dr. Őry Éva) II. Belgyógyászat főorvosa

33 éve dolgozik intézetünkben. 

Belgyógyászati, majd kardiológia szakvizsgáját követően, több éven keresztül részt vett a coronaria őrző munkájában, ahol kiváló szakmai ismereteket szerzett. Magas színvonalon látja el feladatait a kardiológia és diabetológia szakrendeléseken.

Munkabírása rendkívüli, magatartása betegközpontú, kollégáival szemben korrekt, segítőkész, barátságos. 

A betegek maximális megbecsülését is kivívta kiemelkedő empatikus és követendően emberséges bánásmódjával.

Lelkiismeretes munkája, embersége, odaadása, tudása példaként állítható a fiatal kollegák elé.

 

DR. PÁSZTOR LÁSZLÓ Higiénés Osztály főorvosa

Magas szakmai színvonalon végzi munkáját. Végrehajtja a működéssel kapcsolatos törvényes rendelkezéseket. 

A higiénés tevékenysége mellett a minőségbiztosítási, a statisztikai feladatokat is nagy hozzáértéssel látja el. Kreatív, nagy munkabírású, kiváló alkalmazkodó, problémamegoldó szemléletű. Szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesz, az elhangzott információkat a munkatársainak továbbadja. Köszönjük a pandémia alatt végzett oktató, szervező tevékenységét.

 

BARICZA KATALIN, II. Járóbeteg-szakrendelő audiológiai asszisztense

50 éve dolgozik kisebb megszakításokkal a Gégészeti osztályon és a II. Járóbeteg Szakrendelő Audiológia szakrendelésen. Ez a munkakör, kiváló felkészültséget és precizitást igényelt és igényel a minőségi betegellátás érdekében. Nyugdíjba vonulása után is folytatta hiánypótló audiológiai gyakorlattal rendelkező asszisztensi feladatait. Munkájában megbízható, precíz munkaerő.

 

FÖLDESNÉ FERENCZI TÜNDE, az Általános Sebészet/Gyermeksebészet osztályvezető főnővére

33 éve dolgozik ápolóként, 7 éve osztályvezető főnővérként kiváló szakmai felkészültséggel. Anyatigrisként küzd második családjának tekintett munkatársaiért, és a Sebészeti Osztályért. Az utánpótlás nevelésében, az oktatásban is vitathatatlan érdemeket szerzett. Ezt bizonyítja a szakmai vetélkedőkön való személyes részvétel mellett, a csapat tagjainak felkészítése is. A COVID-járvány alatt első pillanattól kezdve személyes példamutatással és munkavállalással tűnt ki a munkatársak között.

Folyamatosan képezte és képezi magát.  Osztályvezető főnővérként a lehetetlent nem ismeri. Gyors és példamegoldó képesség jellemzi.

 

KOVÁCS MÁRIA MAGDOLNA, az Infektológia osztály ápolója, főnővér-helyettese 40 éve Intézetünk, az Infektológia osztályának dolgozója, ellátja az osztály főnővérhelyettesi teendőit, részt vesz a felnőtt és gyermekellátásban, a szakrendelésben, szervezi a klinikai védőoltási tanácsadó munkáját. 

40 éves szakmai tapasztalata mellett, a pandémia helyi ellátásában betöltött szerepe is kiemelkedő. Bár az Infektológia osztály összes dolgozója a világjárvány kialakulásának első percétől kis szorongással, de annál nagyobb elszántsággal vetette bele magát a napi munkába, Marcsi igazán a sűrűjében forgott. Sem a feladat, sem a vírus egészségére ártalmas volta nem riasztotta, nem riasztja.  

Kollegái így nyilatkoznak” Marcsi mindig, mindenhol jelen van, és amiben tud, segít!  Köszönjük, hogy vagy nekünk!”

 

SZABÓ ISTVÁN, a Pszichiátria Gondozó vezető asszisztense, szociális munkás, mentálhygiénikus

 Fiatal éveinek felét a Kórház szolgálatában töltötte, végig közmegelégedésre. A COVID járvány óta egészen kiemelkedően teljesített.  Átszervezte a Gondozó munkarendjét, hogy minden feladatot eltudjanak látni. Kollégái egy részét áthelyezték COVID osztályra, vagy maguk is megbetegedtek - de István megoldotta a zavartalan működést. A felújítási munkák, a költözés szervezése mellett a vakcinálás is fő feladatává vált. Kiállított egy állandó csapatot, a hét minden napján mentek heteken keresztül oltani, napi 12 órában. A munka a Gondozóban is folyt tovább. Beoltottak kb. 40 ezer ampullát és közben kezelte az emberi problémákat, minden szinten. Az oltóponton szelíd határozottsággal, a Gondozóban emberséggel, rugalmassággal és jókedvvel. Köszönjük munkáját.

 

SZTANKÓ JÁNOSNÉ I. Belgyógyászat Haepato-pancreatológiai részlegvezető ápolója

Ibolya nővér, hivatását magas szinten művelő, kollégáit tisztelő, oktató, szervező, segítő vezető.

Napi ápolási munkában és részt vesz, a szakápolói feladatok mellett az alapápolási feladatokat is szigorúan elvárja munkatársaitól. 

Szakmailag kiválóan felkészült, a rábízott feladatot pontosan látja el, beosztottjai és a betegek legnagyobb megelégedésére.

Pályafutását az önzetlenség, elkötelezettség, hívatás szeretet vezérelte. 

 

SZOBOSZLAINÉ FÁBIÁN TÍMEA, a II. Belgyógyászat OKJ ápolója, részlegvezető

Tímea jól képzett, igényes, szorgalmas, munkaerő.  Határozott egyéniség, aki a nyíltságának és problémamegoldó képességének köszönhetően jól alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez. Megnyerő, halk személyiségével, kedvességével, kivívta a betegek és a munkatársai tiszteletét. A részlegén a Covid ellátás alatt elősegítette az intézmény számos helyéről átirányított dolgozók beilleszkedését, az új feladathoz való alkalmazkodását, így rövid idő alatt a betegek érdekeit szem előtt tartó, hatékonyan működő egységet varázsolt.

 

 

 

PUSZTÁNÉ HAJNÁCZKI DÓRA, KAIBO, gazdasági ügyintéző

Közel 10 éve az osztály "gazdasági nővére". Munkája pontos, megbízható. Ismeretei magas szintűek az osztály működéséhez szükséges anyag és eszközök terén. Probléma megoldó képessége kiemelkedő. 

Napi lelkiismeretes munkájának köszönhetően a folyamatos beteg ellátás zavartalan.  A KAIBO infrastukturáját egy személyben átlátja, működteti. Mindezekkel és vidám természetével nélkülözhetetlen tagja osztályunknak. Munkáját köszönjük!

 

SEJBENNÉ MEGYERI NÓRA gazdasági ügyintéző

A Szemészeti Osztály és műtő, a Fül-Orr-Gégészeti Osztály és műtő zavartalan működését biztosítja csatolt munkakörben munkájával. Mindezt az egyéniségéből fakadó kedvességgel, türelemmel   szakmai hozzáértéssel végzi, biztos pontja mindkét osztálynak.

 Munkája során nagyon jó kapcsolatot alakított ki társ osztályokkal   a zavartalan betegellátás érdekében.

 

VARGA ERIKA Szeptikus részleg, egészségügyi adminisztrátor

17 éve dolgozik részlegükön az osztály teljes megelégedésére. Kapcsolt munkakörben hosszú évekig gazdasági és adminisztrátori feladatokat látott el. Munkáját a legnagyobb pontossággal végzi, lelkiismeretes. Munkahelyével szemben messzemenően lojális. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol. Segítőkész.

 

ZÁMBÓ LÁSZLÓNÉ, a Diagnosztika-Hotel Takarító Szolgálat dolgozója

A KAIBO Osztály megbízható, kedves, csendes, de határozott takarítónője. Pontos, hatékony munkavégzésére 10 éve munkába állása óta minden körülmények között számítani lehet.

A COVID időszak alatt fokozott terhelés mellett szakmailag, emberileg példamutatóan teljesített szolgálatot az osztályon.  Munkatársaival jól együttműködik, észrevételeivel segíti minőségi munkavégzést. A mellette betanuló új dolgozó gyakorlati oktatásában hatékonyan vesz részt.

 

 

FRANKÓ VIKTÓRIA (Titkárság/titkárnő)

Viktória az Orvosigazgatóság titkárnője, akinek kellemes hangját a telefonban rengetegen hallják, de személyesen kevesebben ismerik.

A Gazdasági Igazgatóságon kezdte kórházi pályafutását. Fiatal édesanyaként lelkesen sajátította el a gazdasági terület működésének alapelveit, majd az Orvos Igazgatóságra kérte áthelyezését. Könnyen alkalmazkodó személyiség, az elmúlt 6 évben nem egy vezető mellett bizonyította rátermettségét, végtelen segítőkészségét. A határozott fellépés, a jó szervező készség, a közvetlen kapcsolatteremtő képesség ugyanúgy jellemi, mint az alázatos munkavégzés. Széles látóköre, intelligenciája sokak számára lehet példaértékű.

 

LÁNGI LÁSZLÓ, az Orvosi Műszerkarbantartó Osztály vezetője

Szinte a Kórházban nőtt fel, mivel ez volt első munkahelye. Részese lehetett az egészségügy műszerpark robbanásszerű fejlődésének és intézményi bevezetésének. Nemcsak megismerte az innovatív technológiákat, hanem osztály szinten a segítségével sikerült biztosítani a minőségi betegellátást kiszolgálni képes eszközpark üzem és fenntartását. Időközben releváns szakemberré és családapává érett, így nemcsak a gyakorlatban, hanem elméletben is segíti az orvosi gépműszerparkunk fejlődését. Kiemelkedő szerepet vállalt a járványüggyel kapcsolatos feladatokban, így segítségével több, mint száz darab lélegeztetőgépet és a hozzákapcsolódó műszereket tudunk egyidejűleg üzemeltetni.

 

PÁLFINÉ KENDERES ANDREA, a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénzügyi előadója

13 éve alatt megfelelő helyismeretre tett szert, ami nagyban segíti őt a kórház különböző területeivel való kapcsolattartásban, mely elengedhetetlen a pénzügyi-számviteli feladatokhoz. Szorgalma segítségével könnyen megtanulta a meglehetősen gyakori változásokat a költségvetési számvitelben. A mennyiségben is növekvő új feladatokat szívesen vállalja, és nyitott a változásokra. Feladata sokrétű, a szállítókkal, kórházi területekkel való kapcsolattartás, letéti pénztáros helyettesítése, számlák feldolgozása, nyilvántartások vezetése, zárásban való részvétel.

 

 

 

KIVÁLÓ ÁPOLÓ

 

BÁRTFAI ALEXANDRA Urológiai Osztály, ápoló

Fiatal kora ellenére nagy lelkesedéssel és mély empatikus képességgel végzi ápolói hivatását.  Az osztály elkötelezett dolgozója.

A járvány időszakában önként jelentkezett és kirendelést nyert, a Főváros egyik kórházába a covid vírussal fertőzött súlyos betegek ellátására, annak kihívásával, minden nehézségével, melyet több hónapon keresztül ellátott.

Megnyerő személyisége, kedvessége, szeretete segíti az általa ápolt betegek testi, lelki gyógyulását. 

 

HUJBER LÁSZLÓNÉ, az Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály gyermekápolója

38 éve dolgozik osztályukon, folyamatosan képezve magát.  Oszlopos tagja a Csecsemő részlegnek. Munkáját kiváló szakértelemmel, példamutatóan végzi. A szülőkkel jó a kapcsolata, hasznos tanácsaival, empátiájával hozzájárul a részlegen eltöltött hosszú ápolási idő elviselhetővé tételéhez. A fiatalokat felkarolja, felkészíti, és az évek során szerzett tapasztalatát átadja számukra. Kongresszusok, továbbképzések rendszeres résztvevője. 

 

KOROKNAINÉ KISS EDINA Ortopédiai Osztály, OKJ Ápoló

34 éve kezdett dolgozni Kórházunk ortopédia osztályán. Minden kollégával jó viszonyt ápol, jelentős segítőkészségét tapasztalták a munkatársai az évek folyamán. Átmeneti távollét után szíve visszahúzta az ortopédia osztályra. Jó problémamegoldó képességű, fáradhatatlan munkabírású. Az elmúlt időszakban az osztály átmeneti megszűnésével a covid helyzetben több szakterületen is bizonyította helytállását, a kiváló ápolást, csapatmunkában való eredményes részvételt, mellé beosztott dolgozók segítségét. 

 

SELMECZI BEÁTA KAIBO, ápoló

1994. óta a hotel épületben átadott KAIBO alapító tagja. Korábban műszakos munkarendben dolgozott a betegágy mellett, jelenleg speciális feladatokat ellátó intenzív szakápolóként végzi munkáját. Három kiskorú gyermeke mellett feladatait pontosan, magas szintű tudásával látja el. Felettesei, munkatársai mindig számíthatnak Rá.  Köszönjük munkáját!

 

STRÓBL KRISZTINA Sürgősségi Betegellátó Osztály, ápoló

Nagy tapasztalattal rendelkező szakápoló. Széles látókörű, elméleti tudását folyamatosan fejlesztő, amit gyakorlatban is jól tud alkalmazni. Megbízható, szerény és jólelkű. Kollégái szeretnek vele dolgozni a gyógyító, ápolói teamban.

 Covid járvány idején kiemelkedő teljesítményt nyújtott nemcsak az SBO-n, hanem a központi intenzív betegellátó osztály több részlegén is.

 

FŐIGAZGATÓI DICSÉRET

 

DR. KOVÁCS ANIKÓ Intézeti Gyógyszertár, szakgyógyszerész

2012. óta dolgozik az Intézeti Gyógyszertár Specialitások részlegén. Gyógyszertári feladatait precízen, felelősségteljesen látja el. Munkához való hozzáállása példaértékű, oroszlánrészt vállalt a tételes finanszírozású gyógyszerek kórházi kezelési, elszámolási folyamatainak áttekintésében. Magas szintű szaktudásával segíti a HEMATOLÓGIA Osztály gyógyító munkáját. A COVID járvány idején önként jelentkezett gyógyszerészi feladatok ellátására. 

 

DR. ZÁBORI PÉTER II. Belgyógyászat, szakorvos

Munkáját a betegek iránti odaadás, tisztelet, türelem, tapintat és segítőkészség jellemzi. Sajátos kifinomult humorérzékkel megáldott, közvetlen személyisége szeretet és tiszteletet vált ki a betegekből és kollegáiból. Példaértékű előzékenysége, udvariassága és rugalmassága segíti a csapatmunkát és javítja a betegellátás színvonalát.

Kiváló eredménnyel szakvizsgázott belgyógyászatból. Kitűzött kardiológiai szakvizsgája előtt ügyeleti tevékenységet lát el a coronaria őrzőben és az akut coronaria részlegen. 

Oda adó munkája és kimagasló teherbírása révén az országot sújtó járvány alatt részt vett a kórházunkban kialakított COVID részlegek munkájában és vezetésében is. A betegek iránti empátiája, emberi és orvosi magatartása példa értékű.

 

FÜRÉSZ MIKLÓSNÉ osztályvezető főnővér

Pályakezdőként, folyamatos műszakban dolgozó ápolónőként az Idegosztályon kezdte pályafutását, majd vonzotta az intenzív betegellátás sokszínűsége, s a 

KAIBO-ra kérte áthelyezését. Folyamatosan képezte magát, intenzív szakápolói, diplomás ápolói szakképesítést szerzett. Jó szervezőkészsége, szaktudása alapján fiatalon nevezték ki főnővérré. A rekonstrukció folyamán két intenzív osztály beindításában nagy szerepet vállalt. Szakmai tudása, gyakorlata kimagasló, példaértékű. Nyugdíjas éveihez jó pihenést kívánunk!

 

MEZŐ KATALIN KAIBO, osztályvezető főnővér

Intenzív osztály főnővéreként a covid járvány indulása előtt két héttel vette át az osztály nővéreinek vezetését. Kimagasló munkát végzett a négyszeres ágyszámra duzzadó osztály működésének szervezésében a covid a járvány alatt. Az intenzív munka jellegéből adódóan jól kezelte a munkahelyi feszültségeket, hatékony lépeseket tett a munkahelyi kollektíva kiválasztásában. 

Munkáját hivatásnak tekinti. A betegekhez maximális empátiával közelít és kollégáit is erre ösztönzi. 

 

MURÁNYI ILONA Infektológia, osztályvezető főnővér)

Diplomás ápolóként irányítja és fogja össze az osztály ápolási munkáját. Szakmai felkészültségét igazolja az Országos szakmai versenyeken elért eredmények.

A COVID járványban az óvó védő szabályok kialakításában hatalmas munkát végzett.   Kiemelkedő teherbírásáért, fáradhatatlan munkájáért méltó ezen elismerésre, melyet köszönet illet.

 

KÖRMENDI AMÁLIA, a Humánpolitikai Osztály Oktatási Csoportjának oktatásszervezője

Amália 8 éve erősíti az Oktatás csapatát. Feladatait rendkívül körültekintően végzi, mindent problémát megold a Bugát Pál technikumból érkező tanulók körében. A száz tanulót névről ismeri. A szakdolgozók is bátran fordulnak hozzá tanulmányi ügyekkel, készséggel segít eligazodni a számlák útvesztőjében. 

 

FODOR ANDRÁS, az Anyaggazdálkodási Osztály raktárosa 

2014 óta intézményünk Anyaggazdálkodási osztályának munkatársa. Cél orientáltsága, feladatmegoldó képessége és szorgalma miatt könnyen és gyorsan tudta kiszolgálni a betegellátó osztályok igényét a gyógyáruraktárból. Anyagismerete és tapasztalata sokszor segítette a gazdasági ügyintézők munkáját. A pandémia alatt kiemelkedő munkát végzett annak érdekében, hogy a szükséges védőfelszerelések mindig rendelkezésre álljanak az egészségügyi személyzet részére. 

 

 

SZAMOSI REGINA, az Élelmezési Osztály szakácsa

Szamosi Regina 13 éve a kórház dolgozója. jelenleg séfként vezeti a székesfehérvári konyha munkáját. A legjobb tudása szerint irányítja a napi folyamatokat, konyhai dolgozókat, hogy a betegek minél magasabb színvonalú étkezését biztosítsuk. Irányítása alatt a korábbi gyakorlathoz képest lényeges fejlődések valósulhat meg a főzőtérben, melyek segítettek gazdaságossá tenni a konyha működését. 

 

 

CSOPORTOS ELISMERŐ OKLEVÉL átadása:

Elismerésünk és köszönetünk illeti az intézet minden dolgozóját, akik a pandémia alatti nehéz időszakban végezték áldozatos szakmai munkájukat.

Helytállásért két szakmai teamet szeretnénk Elismerésben részesíteni.

- elismerésben részesül az SBO kollektívája

az elismerést átveszi Kató Zsuzsanna osztályvezető főnővér

 

- elismerésben részesül a KAIBO kollektívája

az elismerést átveszi Mező Katalin osztályvezető főnővér

 

Oszd meg a Facebookon!