Hírek, események

2022. június 24.

KÖZLEMÉNY

 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 26. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódik a „B” jelű épület előtti út ideiglenes helyreállítása,
 • folytatódik az új „L” jelű épület alapozási munkáihoz kapcsolódó földmunka,
 • folytatódik a „C” jelű, volt belgyógyászati „A” épület bontása,
 • folytatódik a „T” jelű épület mögötti kerítés elbontása.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a tehergépjármű forgalom is növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek tekintettel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást, valamint adott esetben a személyi biztosítást végzők tájékoztatását és kérését.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. június 17.

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 25. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódik a „B” jelű épület előtti út ideiglenes helyreállítása,
 • folytatódik az új „L” jelű épület alapozási munkáihoz kapcsolódó földmunka,
 • folytatódik a „C” jelű, volt belgyógyászati „A” épület bontása,
 • megkezdődik a „T” jelű épület mögötti kerítés elbontása.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a tehergépjármű forgalom is növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek tekintettel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást, valamint adott esetben a személyi biztosítást végzők tájékoztatását és kérését.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. június 10.

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 24. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódik a közműkiváltási munka a víziközművek tekintetében, a fertőtlenítés és a nyomáspróba elvégzését követően az új vezetékszakaszok átkötésével,
 • folytatódik a „B” jelű épület előtti közmű árokba a föld visszatermelése és az út ideiglenes helyreállítása,
 • megkezdődik az új „L” jelű épület alapozási munkáihoz kapcsolódó földmunka, ezzel összefüggésben az összekötő folyósó alatti – érintett – járdaszakaszon a gyalogosforgalom fenntartása érdekében a közlekedés biztosítására védőfal kerül kiépítésre,
 • megkezdődik a „C” jelű, volt belgyógyászati „A” épület bontása, ezért az épület körül a kötelező védőtávolság biztosításához szükséges mértékig, a gyalogosforgalom számára kijelölt útvonalak a hét elejétől korlátozásra kerülnek a bontási munkálatok befejezéséig.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a tehergépjármű forgalom is növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek tekintettel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást, valamint adott esetben a személyi biztosítást végzők tájékoztatását és kérését.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

 

2022. június 03.

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 23. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódik a közműkiváltási munka a víziközművek tekintetében, az új vezetékszakaszok fertőtlenítésével és nyomáspróba elvégzésével,
 • folytatódik a „B” jelű épület előtti közmű árokba a föld visszatermelése és az út ideiglenes helyreállítása,
 • folytatódik az „L” épület bontása és a törmelék elszállítása, ezért a Seregélyesi út irányába és felől, a park melletti belső felvonulási úton jelentős tehergépjármű forgalom várható.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a tehergépjármű forgalom is növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek tekintettel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást, valamint adott esetben a személyi biztosítást végzők tájékoztatását és kérését.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. május 31.

KÖZLEMÉNY

A Modern Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb kialakításához kapcsolódóan, folyamatban van az „L” jelű, Pulmonológiai tömb bontása, amely közvetlen kapcsolattal rendelkezik az összekötő folyosóval.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott épület és az összekötő folyosó közvetlen kapcsolatát biztosító nyaktag és vasbeton liftház bontására hétfőn, azaz 2022. május 30. napján, reggel 07.00 óra és kedden, azaz 2022. május 31. napján, délután 17.00 óra között kerül sor, amelynek ideje alatt az alábbi korlátozások kerülnek bevezetésre a személyi biztonság garantálása érdekében

 • a „DT” jelű Diagnosztikai tömb megnevezésű épület bejáratai közül kizárólag a „H” jelű Hotel épület felőli bejárat működik, az épület innen megközelíthető,
 • a „DT” jelű Diagnosztikai tömb megnevezésű épület bejáratai közül az „N” jelű Kazánház épület felőli bejárat nem működik, az épület innen nem megközelíthető,
 • a felszíni gyalogosközlekedés jelenlegi útvonala a „H” jelű Hotel épület felől a „DT” jelű Diagnosztikai tömb és a „T” jelű volt Véradóállomás épület között teljesen lezárásra kerül az egyik oldalon,
 • a felszíni gyalogosközlekedés jelenlegi útvonala az „S” jelű Belgyógyászat (a szóhasználatban „C” jelű) épület felől az „O” jelű Konyha épület sarkánál szintén teljesen lezárásra kerül a másik oldalon,
 • a lezárt szakasz megtételére gyalogosan kizárólag a „DT” jelű Diagnosztikai épület és az „N” jelű Kazánház teljes megkerülésével lehetséges,
 • az összekötő folyosó nem kerül lezárásra, azonban a nyaktag becsatlakozásának helyénél ideiglenesen, rövid ideig tartó korlátozások előfordulhatnak, ahol az irányítást személyzet végzi.

A bontási munkálatok szakszerű elvégzésének biztosítására, a fentebb hivatkozott korlátozás időtartama egy munkanappal, azaz 2022. június 01., szerda délután 17.00 óráig meghosszabbításra kerül.

A felszíni közlekedésre a kerülőútvonal kijelölésre kerül, a gyalogos közlekedés irányait táblák és kordonok jelölik, továbbá a bontási munkálatok biztosítását végző személyek segítik. A bontási munkálatok okán kérjük kiemelt figyelmet fordítsanak a kihelyezett figyelmeztető illetve tájékoztató táblákon szereplő információkra, továbbá kérjük, hogy a munkálatok biztosítását végző személyek iránymutatását tartsák be.

A munkálatok elvégzésének ideje alatt türelmüket és az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket pedig köszönjük.

2022. május 27.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 22. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódnak a közműkiváltási munkák a víziközművek tekintetében,
 • megkezdődik a „B” jelű épület előtti közmű árokba a föld visszatermelése és az ideiglenes helyreállítás,
 • az „L” épület bontása folytatódik, megkezdődik a törmelék elszállítása, ezért a Seregélyesi út irányába és felől, a park melletti belső felvonulási úton jelentős teherforgalom várható,
 • megkezdődik az „L” épület nyaktag és liftház bontása május 30. napján 07.00 órától, amely tervezetten másnap 17.00 óráig tart, amely vonatkozásában a tárgyban kiadott megelőző közleményben foglaltak az irányadók.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a teherforgalom is várhatóan növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek figyelemmel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást, valamint adott esetben a személyi biztosítást végzők tájékoztatását és kérését.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. május 26.

K Ö Z L E M É N Y

A Modern Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb kialakításához kapcsolódóan, folyamatban van az „L” jelű, Pulmonológiai tömb bontása, amely közvetlen kapcsolattal rendelkezik az összekötő folyosóval. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott épület és az összekötő folyosó közvetlen kapcsolatát biztosító nyaktag és vasbeton liftház bontására hétfőn, azaz 2022. május 30. napján, délelőtt 07.00 óra és kedden, azaz 2022. május 31. napján, délután 17.00 óra között kerül sor, amelynek ideje alatt az alábbi korlátozások kerülnek bevezetésre a személyi biztonság garantálása érdekében

 • a „DT” jelű Diagnosztikai tömb megnevezésű épület bejáratai közül kizárólag a „H” jelű Hotel épület felőli bejárat működik, az épület innen megközelíthető,
 • a „DT” jelű Diagnosztikai tömb megnevezésű épület bejáratai közül az „N” jelű Kazánház épület felőli bejárat nem működik, az épület innen nem megközelíthető,
 • a felszíni gyalogosközlekedés jelenlegi útvonala a „H” jelű Hotel épület felől a „DT” jelű Diagnosztikai tömb és a „T” jelű volt Véradóállomás épület között teljesen lezárásra kerül az egyik oldalon,
 • a felszíni gyalogosközlekedés jelenlegi útvonala az „S” jelű Belgyógyászat (a szóhasználatban „C” jelű) épület felől az „O” jelű Konyha épület sarkánál szintén teljesen lezárásra kerül a másik oldalon,
 • a lezárt szakasz megtételére gyalogosan kizárólag a „DT” jelű Diagnosztikai épület és az „N” jelű Kazánház teljes megkerülésével lehetséges,
 • az összekötő folyosó nem kerül lezárásra, azonban a nyaktag becsatlakozásának helyénél ideiglenesen, rövid ideig tartó korlátozások előfordulhatnak, ahol az irányítást személyzet végzi.

A felszíni közlekedésre a kerülőútvonal kijelölésre kerül, a gyalogos közlekedés irányait táblák és kordonok jelölik, továbbá a bontási munkálatok biztosítását végző személyek segítik. A bontási munkálatok okán kérjük kiemelt figyelmet fordítsanak a kihelyezett figyelmeztető illetve tájékoztató táblákon szereplő információkra, továbbá kérjük, hogy a munkálatok biztosítását végző személyek iránymutatását tartsák be.

A munkálatok elvégzésének ideje alatt türelmüket és az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket pedig köszönjük.

2022. május 20.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatjuk a Önöket, hogy a 21. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódnak a közműkiváltási munkálatok,
 • folytatódik a közműkiváltási munkálatok befejezését követően az alagutak visszatöltése és fedése,
 • megkezdődik a volt pulmonológiai „L” jelű épület bontása.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a teherforgalom is várhatóan növekszik.

Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek figyelemmel a korlátozásokra, fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. május 13.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatjuk a Önöket, hogy a 20. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódnak a közműkiváltási munkálatok,
 • befejeződnek a távhő és orvosi gáz vezeték nyomvonalak kialakításával összefüggő munkálatok,
 • megkezdődik a közműkiváltási munkálatokat befejezését követően az alagutak visszatöltése és fedése,
 • befejeződik a volt pulmonológiai „L” jelű épület tetőszerkezetének bontása.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok intenzitásának növekedésével arányosan a teherforgalom is várhatóan növekszik. Kérjük a Kórház területén történő közlekedés során, legyenek figyelemmel a korlátozásokra és fokozott figyelemmel és körültekintéssel kövessék a kihelyezett tájékoztató táblákon jelölt információkat és az ezzel összefüggésben adott tájékoztatást.A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérjük.

2022. május 06.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatom a Önöket, hogy a 17. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • folytatódnak a közműkiváltási munkálatok,
 • megkezdődik az új szennyvíz- és ivóvízhálózat nyomvonalának kialakítása,
 • folytatódik a távhő és orvosi gáz vezetékek nyomvonalának kialakítása a B épület mellett,
 • folytatódik a volt belgyógyászati „A” jelű épület tetőszerkezetének bontása.

A volt Belgyógyászati „A” jelű épület közvetlen környezetében, az épület külső határoló falától legalább 6 (hat) méterre a kerítés ideiglenesen kijjebb kerül, a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében, ennek megfelelően az épület „U” jelű (Infektológia) épület felőli oldalán a közlekedés gyalogosan és gépjárművel is korlátozottan, kerülővel lehetséges. A kivitelező az épület melletti elkerítést az előírt védőtávolságok betartása érdekében, további elkorlátolással és/vagy a kerítés elmozdításával kis mértékben módosíthatja, kérem Önöket az épület bontása során kellő körültekintéssel közlekedjenek mind gyalogosan, mind gépjárművel.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérem.

2022. április 21.

K Ö Z L E M É N Y

Információs táblák segítik a tájékozódást a kórház területén

Megkezdődött a Szent György Kórház új belgyógyászati tömbjének építése a Seregélyesi út 3. szám alatti székhely ingatlanon. A beruházás okán, a felvonulási- és munkaterület biztosítására jelentős területlezárásra volt szükség, emiatt – a beruházás befejezéséig, előreláthatólag 2023 év végéig – a Seregélyesi úti Főportán csak a betegszállítók, a Mentők és a Kórház tulajdonában vagy használatában lévő gépjárművek hajthatnak be.

A folyamatban lévő munkálatok okán, kérjük kiemelt figyelmet fordítsanak a kihelyezett figyelmeztető illetve tájékoztató táblákon szereplő információkra és iránymutatásokra, amelyek maradéktalan betartásában kérjük szíves együttműködésüket.

A Kórház területén kilenc útbaigazító táblát helyeztek ki munkatársaink annak érdekében, hogy megkönnyítsék a gyalogosan közlekedők tájékozódását, kérjük kellő körültekintésüket.

1. GYALOGOSAN három belépési ponton át tudnak vizsgálatra és egészségügyi ellátásra érkezni a betegek az alábbiak szerint:

A Seregélyesi úti Főporta felől közelíthető meg a(z):
– Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztály, a Gyermekgyógyászat, az Egynapos sebészet („B” épület);
– Belgyógyászati Osztály (Lujza tömb), Ápolási Osztály („I” épület);
– Infektológia („U” épület);
– Arthritis Centrum (Biológiai terápia), a Kardiológiai rehabilitáció, a Pulmonológiai szakrendelés, a Lymphoedema kezelés („F” épület);
– Gyermekpszichiátria („M” épület).

A Seregélyesi úti Teherporta felől tudják megközelíteni az alábbi betegellátó osztályokat:
– Infektológia („U” épület);
– Belgyógyászati Osztály („C” és „I” épületek);
– Arthritis Centrum (Biológiai terápia), a Kardiológiai rehabilitáció, a Pulmonológiai szakrendelés, a Lymphoedema kezelés („F” épület);
– Országos Vérellátó Szolgálat épülete;
– B Braun Dialízis Központ.

A Gombaporta felől (Hunyadi utca) célszerű megközelíteni az alábbi épületeket:
– Hotel („H” épület);
– Diagnosztikai tömb (D” épület);
– Központi Műtők, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály, Szeptikus Részleg („DT” épület);
– Onkológiai Gondozó („T” épület).

2. GÉPJÁRMŰVEL csak kifejezetten indokolt esetben engedélyezett a Kórház területére történő behajtás (pl.: mozgásában korlátozott, vagy akadályozott személy érkezik ellátásra) az alábbiak szerint:

– az egyszeri behajtásra jogosító engedély esetében térítési díj – a gépkocsi behajtásának pontos időpontjától számított harminc (30) perc időtartamig – nem kerül felszámításra (díjmentes időszak),
– a harminc (30) percet meghaladó időtartamot (díjköteles időszak) követően a Kórház területén tartózkodó gépjármű után 5.000,- Ft/óra, azaz ötezer forint per óra térítési díj megfizetése kötelező a kihajtáskor,
– a díj megfizetésének vonatkozásában minden megkezdett óra egész órának minősül,
– behajtásra kizárólag a Seregélyesi úti Teherportán keresztül van lehetőség.

A Hunyadi utca felől a II. Szakrendelő („R” épület) és a CT/MR vizsgálatoknak is helyt adó Diagnosztikai tömb („D” épület) továbbra is zavartalanul megközelíthető.

A látogatók a Seregélyesi úti Főportán és a Gombaportán (Hunyadi utca) gyalogosan közlekedve és kizárólag látogatási időben tudják felkeresni a Kórházban ápolt hozzátartozóikat azzal, hogy az egyes épületek megközelítésére a látogatók esetében is a fentiek irányadók. A Kórház területére gépjárművel a látogatók számára történő behajtás nem megengedett.

Tisztelettel kérjük a munkálatok ideje alatt a szíves türelmüket, megértésüket és együttműködésüket!

2022. április 14.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatom a Önöket, hogy a 15. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • a megkezdett közműfeltárási munkálatok folytatása,
 • a volt Belgyógyászati „A” jelű épület bontásának folytatása,
 • a kivágott fák tuskóinak eltávolítása és az alapozással összefüggő előkészítő munkák elvégzése.

A volt Belgyógyászati „A” jelű épület közvetlen környezetében, az épület külső határoló falától legalább 6 (hat) méterre a kerítés ideiglenesen kijjebb kerül, a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében, ennek megfelelően az épület „U” jelű (Infektológia) épület felőli oldalán a közlekedés gyalogosan és gépjárművel is korlátozottan, kerülővel lehetséges.

A kivitelező az épület melletti elkerítést az előírt védőtávolságok betartása érdekében, további elkorlátolással és/vagy a kerítés elmozdításával kis mértékben módosíthatja, kérem Önöket az épület bontása során kellő körültekintéssel közlekedjenek mind gyalogosan, mind gépjárművel.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérem.

2022. április 07.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatom a Önöket, hogy a 14. héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat végzi:

 • a megkezdett közműfeltárási munkálatok folytatása,
 • a megkezdett burkolatmarási munkálatok folytatása,
 • a volt Belgyógyászati „A” jelű épület bontása.

A volt Belgyógyászati „A” jelű épület közvetlen környezetében, az épület külső határoló falától legalább 6 (hat) méterre a kerítés ideiglenesen kijjebb kerül, a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében, ennek megfelelően az épület „U” jelű (Infektológia) épület felőli oldalán a közlekedés gyalogosan és gépjárművel is korlátozottan, kerülővel lehetséges.

A kivitelező az épület melletti elkerítést az előírt védőtávolságok betartása érdekében, további elkorlátolással és/vagy a kerítés elmozdításával kis mértékben módosíthatja, kérem Önöket az épület bontása során kellő körültekintéssel közlekedjenek mind gyalogosan, mind gépjárművel.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal, hanghatással és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérem.

2022. március 31.

K Ö Z L E M É N Y

Ezúton tájékoztatom a Önöket, hogy ezen a (13.) héten, az új belgyógyászati tömb építésével összefüggésben a kivitelező az alábbi munkálatokat kezdi meg:

 • a munkaterületen található közlekedési útvonalakon a teljes aszfaltburkolat felmarása,
 • a volt Belgyógyászati „A” jelű épület tető bontása.

A kivitelező az épület melletti elkerítést – szükség esetén – az előírt védőtávolságok betartása érdekében, további elkorlátolással és/vagy a kerítés elmozdításával kis mértékben módosíthatja, kérem Önöket az épület bontása során kellő körültekintéssel közlekedjenek mind gyalogosa, mind gépjárművel.

A korlátozásokkal kapcsolatban együttműködésüket, az esetleges zajjal és porral járó munkálatokkal járó kellemetlenségekért pedig megértésüket és elnézésüket kérem.

Belgyógyászati tömb

2022. március 22.

KÖZLEMÉNY

Régóta várt pillanat. Kezdődik az építkezés a Szent György Kórházban

Ünnepélyes keretek között tették le a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új épülettömbjének alapkövét.